Poziom 2: Lekcja 23

por.

on'yomi:

kun'yomi:あら(ず)

pinyin: fēi

非現実的ひげんじつてき[na] nierealistyczny

非常ひじょうsytuacja zagrożenia, sytuacja awaryjna, [no] awaryjny; [ni] niezwykle, ogromnie

非常口ひじょうぐちwyjście awaryjne

非行ひこうzdemoralizowany

非行少年ひこうしょうねんmłodociany przestępca

非ずあらずnie być

Materiał z innych znaków

是非ぜひkoniecznie; za i przeciw; stosowność, zasadność

非公式ひこうしき[no] nieoficjalny; por. 略式 りゃくしき : nieformalny

非常ひじょうsytuacja zagrożenia, sytuacja awaryjna, [no] awaryjny; [ni] niezwykle, ogromnie

非常勤ひじょうきんniepełny etat

非常口ひじょうぐちwyjście awaryjne

非武装地帯ひぶそうちたいstrefa zdemilitaryzowana

非難ひなん[suru] obwiniać; krytykować

【 非常 】

非常(ひじょう)場合(ばあい)は、エレベーターではなく、階段(かいだん)利用(りよう)しなさい。
W sytuacji zagrożenia, proszę nie korzystać z windy tylko pójść schodami.

【 非常に 】

日本(にほん)政府(せいふ)円高(えんだか)非常(ひじょう)(なや)んでいます。
Rząd Japonii niezwykle martwi się wysokim kursem jena.
円高 - wysoki kurs jena

【 非常口 】

非常口(ひじょうぐち)とは、なんらかの非常(ひじょう)事態(じたい)発生(はっせい)した場合(ばあい)(そな)えて設置(せっち)された出口(でぐち)だ。
Wyjście awaryjne jest to wyjście przygotowane na wypadek sytuacji zagrożenia.

【 是非 】

政府(せいふ)当局(とうきょく)(あたら)しい空港(くうこう)建設(けんせつ)是非(ぜひ)()う。
Władze rządowe rozważają zasadność budowy nowego lotniska.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.