Poziom 5: Lekcja 4

11【 田 】

opuścić, pominąć, skrócić

niestandardowa wersja: ; por.

on'yomi:リャク

kun'yomi:りゃく(す)

pinyin: lu

略すりゃくすskrócić, ominąć, pominąć, opuścić

省略しょうりゃく[suru] skrócić, ominąć

略語りゃくごskrót

略歴りゃくれきskrócona forma CV

略式りゃくしき[no] nieformalny ⇔ 正式 せいしき : formalny; por. 非公式 ひこうしき : nieoficjalny

戦略せんりゃくstrategia

Materiał z innych znaków

侵略しんりゃくinwazja, najazd, [suru] dokonać inzwazji, najechać, napaść

概略がいりゃくstreszczenie, abstrakt, résumé

略奪りゃくだつ[suru] splądrować, ograbić

省略しょうりゃく[suru] skrócić, ominąć

謀略ぼうりゃくspisek; fortel, podstęp

【 省略 】

(しょう)エネルギーを省略(しょうりゃく)して、(しょう)エネといいます。
Słowo "shōenerugii" skracamy do "shōene".

【 概略 】

研究(けんきゅう)計画(けいかく)概略(がいりゃく)今月(こんげつ)20日(はつか)までに提出(ていしゅつ)してください。
Proszę przedstawić zarys planu badawczego do 20 dnia miesiąca.

【 概略 】

福沢(ふくざわ)諭吉(ゆきち)の『文明(ぶんめい)(ろん)()概略(がいりゃく)』を()んだことがありますか。
Czy czytałaś "Zarys teorii cywilizacji" Fukuzawy Yukichiego?

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.