Poziom 3: Lekcja 20

11【 巾 】【 小 】

zwykły, normalny

por.

on'yomi:ジョウ

kun'yomi:つね

pinyin: cháng

つね[no] zwykły, normalny, [ni] zawsze

日常にちじょう[no] codzienny, zwykły

日常会話にちじょうかいわjęzyk potoczny

日常生活にちじょうせいかつżycie codzienne

正常せいじょう[no] normalny

異常いじょう[na] nienormalny; niezwykły

通常つうじょう[no] zwykły

非常ひじょうsytuacja zagrożenia, sytuacja awaryjna, [no] awaryjny; [ni] niezwykle, ogromnie

非常口ひじょうぐちwyjście awaryjne

常識じょうしきzdrowy rozsądek

常夏の国とこなつのくにkraj, gdzie zawsze panuje lato

常勤じょうきんpełny etat

非常勤ひじょうきんniepełny etat

【 日常会話 】

「まーじー」という表現(ひょうげん)日常(にちじょう)会話(かいわ)でよく使(つか)いますが、辞書(じしょ)(はい)っていない。
Słowo "maajii" (serio) jest często używane w mowie potocznej, ale nie ma go w słowniku.

【 正常 】

新幹線(しんかんせん)地震(じしん)翌日(よくじつ)正常(せいじょう)運転(うんてん)(もど)った。
Następnego dnia po trzęsieniu ziemi ruch na liniach shinkansenu wrócił do stanu normalnego.

【 異常 】

去年(きょねん)(ふゆ)異常(いじょう)(さむ)かったです。
Zeszłoroczna zima była wyjątkowo ostra.

【 通常 】

(いま)まで通常(つうじょう)にインターネットに接続(せつぞく)できましたが、(きゅう)出来(でき)なくなってしまった。
Do teraz mogłem zawsze bez problemów łączyć się z internetem, ale nagle przestało działać.

【 非常 】

非常(ひじょう)場合(ばあい)は、エレベーターではなく、階段(かいだん)利用(りよう)しなさい。
W sytuacji zagrożenia, proszę nie korzystać z windy tylko pójść schodami.

【 非常に 】

日本(にほん)政府(せいふ)円高(えんだか)非常(ひじょう)(なや)んでいます。
Rząd Japonii niezwykle martwi się wysokim kursem jena.
円高 - wysoki kurs jena

【 非常口 】

非常口(ひじょうぐち)とは、なんらかの非常(ひじょう)事態(じたい)発生(はっせい)した場合(ばあい)(そな)えて設置(せっち)された出口(でぐち)だ。
Wyjście awaryjne jest to wyjście przygotowane na wypadek sytuacji zagrożenia.

Materiał z innych znaków

尋常じんじょう[na] zwykły

常識じょうしきzdrowy rozsądek

恒常性こうじょうせいhomeostaza (stan równowagi organizmu)

恒常的こうじょうてき[na] stały

異常いじょう[na] nienormalny; niezwykły

非常ひじょうsytuacja zagrożenia, sytuacja awaryjna, [no] awaryjny; [ni] niezwykle, ogromnie

非常口ひじょうぐちwyjście awaryjne

【 常識 】

常識(じょうしき)()いた知識(ちしき)はほとんど(やく)()たない。
Wiedza nie podparta zdrowym rozsądkiem jest mało użyteczna.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.