Poziom 3: Lekcja 20

9【 貝 】

przegrać; ujemny (mat.)

on'yomi:

kun'yomi:ま(ける)ま(かす)お(う)

pinyin:

負けるまけるprzegrać

負かすまかすpokonać

負うおうnieść

勝負しょうぶzwycięstwo lub przegrana; mecz; por. 勝敗 しょうはい

負担ふたんobciążenie, [suru] wziąć na siebie obciążenie

自負じふwiara we własne siły, [suru] być pewnym siebie, pysznić się

負の数ふのすうliczba ujemna

負荷ふかobciążenie (np. sieci elektrycznej, serwera, środowiska naturalnego)

【 負う 】

両親(りょうしん)子供達(こどもたち)教育(きょういく)責任(せきにん)()う。
Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za wykształcenie dzieci.

【 負う 】

あの戦闘(せんとう)(おお)くの市民(しみん)(きず)()った。
Podczas tej bitwy wielu cywilów odniosło rany.

【 負ける 】

彼女(かのじょ)誘惑(ゆうわく)()けてその宝石(ほうせき)()ってしまった。
Ona uległa pokusie i kupiła tę biżuterię.

【 負かす 】

()大学(だいがく)はサッカーの試合(しあい)でワルシャワ大学(だいがく)()かした。
Nasz uniwersytet pokonał Uniwersytet Warszawski w meczu piłki nożnej.

【 負担 】

両親(りょうしん)にこれ以上(いじょう)負担(ふたん)をかけたくない。
Nie chcę być już obciążeniem dla moich rodziców.

【 自負 】

(かれ)はチェスにかけては(だれ)にも()けないと自負(じふ)している。
On się pyszni, że nie ma na niego mocnych w szachach.

Materiał z innych znaków

抱負ほうふ plany, marzenia, postanowienia

背負うせおうnieść na plecach

請け負ううけおうotrzymać kontrakt

負け惜しみまけおしみnieumiejętność przegrywania

負の数ふのすうliczba ujemna

負債ふさいdług, zobowiązania finansowe

負傷ふしょうrana, [suru] odnieść rany

負担ふたんobciążenie, [suru] wziąć na siebie obciążenie

【 抱負 】

(なに)新年(しんねん)抱負(ほうふ)があるの?
Czy zrobiłeś jakieś postanowienia noworoczne?

【 負担 】

費用(ひよう)全員(ぜんいん)負担(ふたん)する。
Koszty pokrywamy wszyscy wspólnie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.