Poziom 5: Lekcja 4

11【 田 】

różnić się

por.

on'yomi:

kun'yomi:こと(なる)

pinyin:

異なることなるróżnić się

差異さいróżnica

異常いじょう[na] nienormalny; niezwykły

異質いしつ[no, na] heterogeniczny ⇔ 同質 どうしつ : homogeniczny

異国いこくobcy kraj

異民族いみんぞくobcy lud

異議いぎprotest, sprzeciw; obiekcja, zastrzeżenie

異教徒いきょうとpoganin, innowierca

突然変異とつぜんへんいmutacja

特異とくい[na] szczególny, wyjątkowy; bezprecedensowy

Materiał z innych znaków

異常いじょう[na] nienormalny; niezwykły

異端いたんherezja

驚異的きょういてき[na] wspaniały, cudowny, zachwycający

【 異端 】

異端者(いたんしゃ)()あぶりになって(ころ)された。
Heretyk spłonął na stosie.

【 異常 】

去年(きょねん)(ふゆ)異常(いじょう)(さむ)かったです。
Zeszłoroczna zima była wyjątkowo ostra.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.