Poziom 5: Lekcja 4

5【 土 】【 厂 】

ciśnienie

on'yomi:アツ

pinyin: yā, yà

圧力あつりょくciśnienie; presja

気圧きあつciśnienie powietrza

高気圧こうきあつwysokie ciśnienie

低気圧ていきあつniskie ciśnienie; zły humor (przen.)

圧倒的あっとうてき[na] przeważający

圧縮あっしゅく[suru] kompresować (plik)

圧迫あっぱく[suru] ciemiężyć; dławić

Materiał z innych znaków

圧搾あっさくkompresja, [suru] kompresować; por. 圧縮 あっしゅく

圧搾機あっさくきprasa hydrauliczna

抑圧よくあつ[suru] represjonować

血圧けつあつciśnienie krwi

鎮圧ちんあつ[suru] zdławić, zdusić, spacyfikować

高血圧こうけつあつwysokie ciśnienie krwi

【 高血圧 】

高血圧(こうけつあつ)(ひと)脳卒中(のうそっちゅう)にかかる確率(かくりつ)(たか)い。
Ludzie z wysokim ciśnieniem mają wysokie prawdopodobieństwo udaru mózgu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.