Poziom 3: Lekcja 20

8【 刀 刂 】

bilet, kupon

niestandardowa forma: ; por.

on'yomi:ケン

pinyin: quàn, xuàn

けんbilet

定期券ていきけんbilet okresowy

回数券かいすうけんbloczek biletów

旅券りょけんpaszport

入場券にゅうじょうけんbilet wstępu

証券会社しょうけんがいしゃfirma ubezpieczeniowa

食券しょっけんkupon na posiłek

【 定期券 】

おおぜいのサラリーマンは定期券(ていきけん)使(つか)って電車(でんしゃ)()る。
Wielu salarymanów jeździ koleją korzystając z biletów okresowych.

【 回数券 】

数日(すうじつ)滞在(たいざい)する予定(よてい)がありましたら、回数券(かいすうけん)()ったほうがいいです。
Jeśli planujesz kilkudniowy pobyt, lepiej zaopatrzyć się w bloczek biletów komunikacji.

【 旅券 】

日本語(にほんご)でパスポートを旅券(りょけん)()び、ビザを査証(さしょう)()びます。
Po japoński paszport jest nazywany "ryoken", a wiza "sashō".

【 入場券 】

(わたし)はその試合(しあい)入場券(にゅうじょうけん)を2(まい)()っている。
Mam dwa bilety na ten mecz.

【 証券会社 】

橋本(はしもと)さんは証券(しょうけん)会社(がいしゃ)(つと)めています。
Pan Hashimoto pracuje w firmie ubezpieczeniowej.

Materiał z innych znaków

乗車券じょうしゃけんbilet (kolejowy, autobusowy)

債券さいけんobligacje

搭乗券とうじょうけんkarta pokładowa

株券かぶけんakcja

航空券こうくうけんbilet lotniczy; por. 乗車券 じょうしゃけん : bilet autobusowy, kolejowy

【 航空券 】

航空券(こうくうけん)はどこで()()ればいいのですか。
Gdzie można odebrać bilet lotniczy?

【 株券 】

この会社(かいしゃ)株券(かぶけん)()う。
Kupię akcje tej firmy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.