Poziom 3: Lekcja 20

3【 一 】

dawać

więcej

on'yomi:

kun'yomi:あた(える)

pinyin: yǔ, yù

与えるあたえるdawać; wywierać (wpływ)

給与きゅうよzaopatrzenie, [suru] zaopatrzyć; pensja ⇒ 給料 きゅうりょう

供与きょうよoferta, [suru] zaoferować

関与かんよ[suru] brać udział, mieć związek; por. 関係 かんけい

【 与える 】

排気ガス(はいきがす)は、環境(かんきょう)(つよ)影響(えいきょう)(あた)えます。
Gazy spalinowe mają silny wpływ na środowisko naturalne.

【 給与 】

会社(かいしゃ)では制服(せいふく)給与(きゅうよ)された。
Pracownicy zostali zaopatrzeni w ubrania firmowe.

【 供与 】

この(くに)はアメリカから武器(ぶき)供与(きょうよ)()けている。
Ten kraj otrzymuje broń od USA.

【 関与 】

(わたし)はそのことには関与(かんよ)していない。
Nie mam z tym nic wspólnego.

Materiał z innych znaków

与党よとうpartia rządząca

贈与税ぞうよぜいpodatek od darowizny

【 与党 】

大蔵大臣(おおくらだいじん)増税(ぞうぜい)提案(ていあん)(けん)与党(よとう)分裂(ぶんれつ)した。
Partia rządząca podzieliła się w kwestii propozycji zwiększenia podatków wysuniętej przez Ministra Finansów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.