Poziom 4: Lekcja 12

10【 木 】

pień

por.

on'yomi:シュ

kun'yomi:かぶ

pinyin: zhū

かぶpień; akcja

株式かぶしきakcje, udziały

株式会社かぶしきがいしゃspółka akcyjna

株式市場かぶしきしじょうgiełda papierów wartościowych

株券かぶけんakcja

株主かぶぬしakcjonariusz

株主総会かぶぬしそうかいwalne zebranie akcjonariuszy

切り株きりかぶpniak

【 株式市場 】

日本(にほん)株式(かぶしき)市場(しじょう)(かん)する論文(ろんぶん)()いた。
Napisałem artykuł na temat giełdy papierów wartościowych.

【 株券 】

この会社(かいしゃ)株券(かぶけん)()う。
Kupię akcje tej firmy.

【 株主 】

この会社(かいしゃ)では従業員(じゅうぎょういん)会社(かいしゃ)株主(かぶぬし)になっている。
W tej firmie pracownicy są jej udziałowcami.

【 株主総会 】

株主(かぶぬし)総会(そうかい)出席(しゅっせき)する。
Biorę udział w walnym zebraniu akcjonariuszy.

【 株 】

本田(ほんだ)さんはその会社(かいしゃ)(かぶ)全部(ぜんぶ)売却(ばいきゃく)した。
Pan Honda sprzedał wszystkie akcje tej firmy.

【 切り株 】

おじいさんは()(かぶ)腰掛(こしか)けた。
Dziadek usiadł na pniaku.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.