Poziom 3: Lekcja 20

17【 人 亻 】

kompensata

por.

on'yomi:ショウ

kun'yomi:つぐな(う)

pinyin: cháng

償うつぐなうwynagrodzić, kompensować

賠償ばいしょうodszkodowanie

賠償金ばいしょうきんodszkodowanie

損害賠償そんがいばいしょうodszkodowanie

代償だいしょうcena

補償ほしょうodszkodowanie

【 償う 】

(かれ)損失(そんしつ)(つぐな)った。
Zrekompensowałem mu poniesione przez niego straty.

【 損害賠償 】

彼女(かのじょ)医者(いしゃ)のせいで子供(こども)(うしな)ったので、損害(そんがい)賠償(ばいしょう)要求(ようきゅう)します。
Ona straciła dziecko z winy lekarza i dlatego domaga się odszkodowania.

【 損害賠償金 】

停電(ていでん)がもう一週間(いっしゅうかん)(つづ)いているので、損害(そんがい)賠償(ばいしょう)(きん)要求(ようきゅう)するつもりだ。
Zamierzam wystąpić o odszkodowanie za straty, ponieważ przerwa w dostawie prądu trwa już tydzień.

【 代償 】

戦争(せんそう)()ったですが、勝利(しょうり)代償(だいしょう)非常(ひじょう)(たか)かった。
Wygrał wojnę, ale cena zwycięstwa była niezwykle wysoka.

Materiał z innych znaków

損害賠償そんがいばいしょうodszkodowanie

賠償ばいしょうodszkodowanie

賠償金ばいしょうきんodszkodowanie

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.