Poziom 3: Lekcja 24

12【 手 扌 】

oferować

por.

on'yomi:テイ

kun'yomi:さ(げる)

pinyin: tí, dī, shí

提げるさげるtrzymać w dłoni

提案ていあん[suru] zaproponować, przedstawić pomysł

提出ていしゅつ[suru] złożyć, przedłożyć

前提ぜんていzałożenie, warunek

提供ていきょう[suru] dostarczać

【 提案 】

政府(せいふ)経済(けいざい)危機(きき)(むか)えて増税(ぞうぜい)提案(ていあん)しました。
W obliczu kryzysu gospodarczego rząd przedstawił propozycję zwiększenia podatków.

【 提出 】

論文(ろんぶん)提出(ていしゅつ)する(まえ)(かなら)校正(こうせい)してください。
Przed złożeniem pracy proszę ją sprawdzić.

【 前提 】

政府(せいふ)電気(でんき)消費量(しょうひりょう)増加(ぞうか)前提(ぜんてい)にして原子力(げんしりょく)発電所(はつでんしょ)建設(けんせつ)することにした。
Zakładając wzrost zużycia energii elektrycznej rząd zadecydował o wybudowaniu eletrowni jądrowej.

【 提供 】

(かれ)重病(じゅうびょう)になった(むすめ)腎臓(じんぞう)提供(ていきょう)した。
On ofiarował nerkę swojej ciężko chorej córce.

Materiał z innych znaków

技術提携ぎじゅつていけいwspółpraca technologiczna

提唱ていしょう[suru] proponować, optować, być za czymś

提携ていけいwspółpraca, [suru] współpracować, połączyć siły

提案ていあん[suru] zaproponować, przedstawić pomysł

提灯ちょうちんlampion (obecnie zapisywane hiraganą)

業務提携ぎょうむていけいwspółpraca gospodarcza

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 24)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.