Poziom 3: Lekcja 24

11【 手 扌 】

brać, wybrać

por.

on'yomi:サイ

kun'yomi:と(る)

pinyin: cǎi

採るとるzatrudnić; przyjąć

採用さいよう[suru] przyjąć, zastosować; zatrudnić

採決さいけつ[suru] głosować; głosowanie w parlamencie

採集さいしゅう[suru] zbierać, kolekcjonować

採算さいさんzysk

採点さいてんoceniać (test, egzamin)

【 採用 】

会議(かいぎ)(かれ)提案(ていあん)採用(さいよう)された。
Na zebraniu przyjęto jego propozycję.

【 採決 】

与党(よとう)審議(しんぎ)終了(しゅうりょう)させて議案(ぎあん)採決(さいけつ)(おこな)った。
Partia rządząca wymusiła koniec debaty i poddała wniosek pod głosowanie.

【 採集 】

(かれ)昆虫(こんちゅう)採集(さいしゅう)興味(きょうみ)()っている。
Jego hobby to kolekcjonowanie owadów.

【 採算 】

この企画(きかく)採算(さいさん)()れないかもしれない。
Ten projekt może nie przynieść zysków.

【 採点 】

田中(たなか)先生(せんせい)採点(さいてん)大変(たいへん)(きび)しいです。
Tanaka sensei jest bardzo ostra przy poprawianiu egzaminów.

Materiał z innych znaków

伐採ばっさいścinanie drzew

採択さいたく[suru] przyjąć (np. ustawę)

採掘さいくつ[suru] wydobywać (kopalnia)

【 採択 】

賛成(さんせい)(おお)かったので、(かれ)意見(いけん)採択(さいたく)された。
Przyjeliśmy jego zdanie, ponieważ wielu się z nim zgodziło.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 24)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.