Poziom 3: Lekcja 24

10【 手 扌 】

trząść

por.

on'yomi:シン

kun'yomi:ふ(る)ふ(るう)

pinyin: zhèn

振るふるpotrząsać, machać, kiwać

振るうふるうzachowywać się; stosować (siłę); pokazywać (umiejętności)

振動しんどうwibracje; wahania

振興しんこう[suru] promować, rozwijać

振り返るふりかえるodwrócić się; patrzeć wstecz (czas)

振り仮名ふりがなfurigana, czytanie znaków

三振さんしんstrikeout (baseball)

振る舞うふるまうzachowywać się; podejmować

振り向くふりむくodwrócić twarz, odwrócić się (w czyjąś stronę)

振り込むふりこむwpłacić (pieniądze na konto)

振替ふりかえprzelew bankowy; transfer

振替休日ふりかえきゅうじつwolny dzień w poniedziałek w zastępstwie święta, które wypadło w niedzielę

【 振る 】

ブルガリアでは、「はい」の(とき)(くび)(よこ)()り、「いいえ」の(とき)(くび)(たて)()ります。
W Bułgarii na "tak" głową się kręci, natomiat na "nie" głową się kiwa.

【 振るう 】

乱暴(らんぼう)(おや)(そだ)てられた(ひと)は、自分(じぶん)暴力(ぼうりょく)()るうと(おも)いますか。
Czy uważasz, że ludzie wychowani przez rodziców, którzy stosowali przemoc, także będą ją stosować?

【 振動 】

着信(ちゃくしん)(おん)をOFFにした携帯(けいたい)電話(でんわ)着信(ちゃくしん)やメールを受信(じゅしん)する(とき)振動(しんどう)します。
Telefon komórkowy po przełączeniu na cichy tryb wibruje, kiedy odbiera połączenie lub maila.

【 振興 】

政府(せいふ)工業(こうぎょう)振興(しんこう)計画(けいかく)開始(かいし)した。
Rząd uruchomił plan pobudzenia przemysłu.

【 振り返る 】

自分(じぶん)思春期(ししゅんき)()(かえ)ると、いつも(ゆう)うつな気分(きぶん)になる。
Zawsze kiedy wspominam czasy młodości ogarnia mnie nostalgia.

【 振り仮名 】

漢字(かんじ)()仮名(がな)をつけてください。
Proszę napisać czytania znaków.

【 振る舞う 】

(かれ)()っぱらったかのように()()う。
Zachowuje się tak, jakby był pijany.

【 振替 】

郵便(ゆうびん)振替(ふりかえ)会費(かいひ)送金(そうきん)した。
Wysłałem przelewem pocztowym opłatę członkowską.

Materiał z innych znaków

振幅しんぷくamplituda

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 24)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.