Poziom 3: Lekcja 24

por.

on'yomi:グン

pinyin: jūn

ぐんwojsko, oddziały wojskowe

軍隊ぐんたいarmia, wojsko

陸軍りくぐんarmia lądowa

空軍くうぐんsiły powietrzne

海軍かいぐんmarynarka wojenna

軍人ぐんじんżołnierz

十字軍じゅうじぐんkrucjata

軍国主義ぐんこくしゅぎmilitaryzm

【 軍 】

沖縄(おきなわ)(せん)日本(にほん)(だい)32(ぐん)全滅(ぜんめつ)された。
W czasie Bitwy o Okinawę 32. Armia Japonii została całkowicie rozbita.

【 陸軍 】

(かれ)陸軍(りくぐん)大将(たいしょう)昇進(しょうしん)した。
Został mianowany na generała armii.

【 海軍 】

大日本(だいにっぽん)帝国(ていこく)海軍(かいぐん)明治(めいじ)4(ねん)から昭和(しょうわ)20(ねん)まで存在(そんざい)した。
Japońska Armia Cesarska istniała od 1871 do 1945 roku.

【 空軍 】

(あに)空軍(くうぐん)(はい)って、ベトナム戦争(せんそう)でなくなった。
Brat poszedł służyć w lotnictwie i zginął na wojnie w Wietnamie.

【 十字軍 】

中世(ちゅうせい)時代(じだい)、ヨーロッパの国々(くにぐに)は、聖地(せいち)エルサレムをイスラム(きょう)国々(くにぐに)から奪還(だっかん)するために中東(ちゅうとう)十字軍(じゅうじぐん)派遣(はけん)した。
W epoce średniowiecza państwa europejskie zorganizowały krucjaty na Bliski Wschód, aby odbić z rąk muzułmanów Ziemię Świętą w Jerozolimie.

【 軍国主義 】

軍国(ぐんこく)主義(しゅぎ)国家(こっか)国民(こくみん)抑圧(よくあつ)する国家(こっか)である。
Państwo militarystyczne to takie państwo, które gnębi swoich obywateli.

Materiał z innych znaków

在日米軍ざいにちべいぐんamerykańskie siły zbrojne w Japonii

将軍しょうぐんsiogun; generał

援軍えんぐんposiłki, wsparcie (mil.)

賊軍ぞくぐんarmia rebeliantów

軍事法廷ぐんじほうていsąd wojskowy

軍曹ぐんそうsierżant

軍縮ぐんしゅくredukcja zbrojeniowa

軍艦ぐんかんokręt wojenny

軍閥ぐんばつmilitaryści

軍隊ぐんたいarmia, wojsko

軍需品ぐんじゅひんuzbrojenie

軍需産業ぐんじゅさんぎょうprzemysł zbrojeniowy

軍靴ぐんかbuty wojskowe

陸軍りくぐんarmia lądowa

【 軍需品 】

様々(さまざま)軍需品(ぐんじゅひん)がアメリカから(はこ)ばれて()た。
Uzbrojenie różnego rodzaju zostało dostarczone z Ameryki.

【 軍需産業 】

戦後(せんご)日本(にほん)では軍需(ぐんじゅ)産業(さんぎょう)解体(かいたい)された。
Po wojnie w Japonii zlikwidowano przemysł zbrojeniowy.

【 軍隊 】

ナポレオンの軍隊(ぐんたい)はモスクワに進軍(しんぐん)した。
Armia Napoleona dotarła pod Moskwę.

【 将軍 】

乃木(のぎ)将軍(しょうぐん)は、明治天皇(めいじてんのう)大葬(たいそう)(おこな)われた()(つま)静子(しずこ)とともに自害(じがい)しました。
Generał Nogi w dniu pogrzebu Cesarza Meiji popełnił samobójstwo wraz z żoną Shizuko.

【 軍縮 】

世界(せかい)軍縮(ぐんしゅく)会議(かいぎ)が3(がつ)20日(はつか)、ワシントンで(おこな)われた。
Konferencja w sprawie światowej redukcji uzbrojenia odbyła się w Waszyngtonie 20 marca.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 24)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.