Poziom 2: Lekcja 5

12【 辵 辶 】

nieść, transportować; los, przeznaczenie

por.

on'yomi:ウン

kun'yomi:はこ(ぶ)

pinyin: yùn

うんlos

運ぶはこぶnieść, transportować

運転うんてん[suru] prowadzić pojazd; obsługiwać maszynę; pracować, działać (maszyna, linia autobusowa)

運動うんどうaktywność fizyczna, sport, [suru] uprawiać sport; ruch, kampania

運動会うんどうかいzawody sportowe

運送うんそうtransport

独立運動どくりつうんどうruch niepodległościowy

Materiał z innych znaków

不運ふうん[na] pechowy

募金運動ぼきんうんどうkampania gromadzenia funduszy

幸運こううんszczęśliwy los, [na] szczęśliwy

排日運動はいにちうんどうruch anty-japoński

運動場うんどうじょうplac zabaw

運命うんめいlos

運搬うんぱん[suru] transportować

運河うんがkanał

運賃うんちんopłata za przejazd

運転うんてん[suru] prowadzić pojazd; obsługiwać maszynę; pracować, działać (maszyna, linia autobusowa)

運転免許証うんてんめんきょしょうprawo jazdy

運転手うんてんしゅkierowca

運輸省うんゆしょうMinisterstwo Transportu (por. 国土交通省)

飲酒運転いんしゅうんてんjazda po spożyciu alkoholu

【 運転 】

小林(こばやし)さんは()(ぱら)運転(うんてん)でつかまってしまった。
Pan Kobayashi został złapany na jeździe po pijaku.

【 運輸省 】

(かれ)運輸省(うんゆしょう)(はたら)いている。
On pracuje w Ministerstwie Transportu.

【 運転免許証 】

昨日(きのう)(あたら)しい運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)をもらった。
Wczoraj dostałem nowe prawo jazdy.

【 運賃 】

また、バスの運賃(うんちん)値上(ね あ)げになった。
Znowu podrożały bilety autobusowe.

【 幸運 】

(たから)くじに()たるなんて、あなたは幸運(こううん)だ。
Ty to masz szczęście, żeby wygrać w loterii!

【 運命 】

人間(にんげん)運命(うんめい)は、どこで()わるかわからないものだ。
Ludzki los jest nie do przewidzenia, jak może się zmienić.

【 運河 】

スエズ運河(うんが)全長(ぜんちょう)163キロメートルの人口(じんこう)運河(うんが)である。
Kanał Sueski jest sztucznym kanałem i liczy 163 km.

【 募金運動 】

(かれ)はプロジェクトを実施(じっし)できるように募金(ぼきん)運動(うんどう)()こした。
On rozpoczął zbieranie funduszy aby móc zrealizować swój projekt.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.