Poziom 1: Lekcja 16

4【 一 】

nie, partykuła negacji

zob. też ; por. więcej

on'yomi:

pinyin: bù, bú

不便ふべん[na] niewygodny

不親切ふしんせつ[na] nieuprzejmy

不運ふうん[na] pechowy

不足ふそくniedobór, [suru] brakować

Materiał z innych znaków

一抹の不安いちまつのふあんlekka obawa

不倫ふりん[no] niemoralny

不健康ふけんこう[na] chory, złego zdrowia

不利ふり[na] niekorzystny

不動産ふどうさんnieruchomość

不可分ふかぶん[na/no] niepodzielny, nierozłączny

不可欠ふかけつ[na] niezbędny; nieodzowny, niezastąpiony

不可能ふかのう[na] niemożliwy

不可避ふかひ[no] nieunikniony

不吉ふきつ[na] nieszczęśliwy, pechowy; złowrogi (przeczucie)

不在ふざい[da] być nieobecnym

不均衡ふきんこうbrak równowagi, nierównowaga

不安の種ふあんのたねziarno niepewności

不審ふしん[na] podejrzany

不屈ふくつnieugięty, nieuległy

不幸ふこうnieszczęście; śmierć

不思議ふしぎ[na] dziwny

不整脈ふせいみゃくnieregularny puls, arytmia

不敵ふてき[na] nieustraszony

不景気ふけいきrecesja, zła koniunktura, [na] niepomyślny

不朽ふきゅう[no] nieśmiertelny

不朽の名作ふきゅうのめいさくnieśmiertelne dzieło

不毛ふもう[no] nieproduktywny, jałowy

不況ふきょうrecesja, stagnacja

不浄ふじょう[na] nieczysty, brudny

不満ふまんbrak satysfakcji; niedosyt; niezadowolenie

不滅ふめつ[no] nieśmiertelny; niezniszczalny; nie do pokonania

不潔ふけつ[na] brudny

不燃性ふねんせいniepalność

不眠症ふみんしょうbezsenność

不祥事ふしょうじskandal, afera

不規則的ふきそくてき[na] nieregularny

不詳ふしょう[no] nieznany, niezidentyfikowany

不遜ふそん[na] arogancki

理不尽りふじん[na] nieuzasadniony; nie w porządku, nie fair

睡眠不足すいみんぶそくniedobór snu

筆不精ふでぶしょうmarny korespondent (osoba prowadząca listową korespondencję)

親不孝おやふこうbrak szacunku dla rodziców, brak wdzięczności dla rodziców

貿易不均衡ぼうえきふきんこうujemny bilans handlowy

【 不屈 】

(かれ)不屈(ふくつ)精神(せいしん)で、目的(もくてき)(たっ)した。
On ma nieugięty charakter i osiągnął cel.

【 不可欠 】

空気(くうき)人間(にんげん)にとって不可欠(ふかけつ)なものです。
Dla ludzi powietrze jest niezbędne do życia

【 不可分 】

幸福(こうふく)(かね)不可分(ふかぶん)だ。
Pieniądze i szczęście są ze sobą nierozerwalne.

【 不毛 】

この不毛(ふもう)論争(ろんそう)を、(つづ)けても意味(いみ)がない。
Nie ma sensu ciągnąć tej jałowej dyskusji.

【 不毛 】

そこは農業(のうぎょう)(てき)さない不毛(ふもう)()であった。
To była jałowa ziemia, nie nadająca się do uprawy.

【 不倫 】

(かれ)彼女(かのじょ)不倫(ふりん)関係(かんけい)にある。
Oni pozostają w niemoralnym związku.

【 不在 】

(ちち)(いま)不在(ふざい)ですので、またいらしてください。
Ojca teraz nie ma w domu, proszę przyjść później.

【 不敵 】

たった一人(ひとり)で、(てき)(たたか)うとは、(なん)という大胆(だいたん)不敵(ふてき)(おとこ)なのだろう。
Co za nieustraszony mężczyzna, żeby samemu stawić czoła wszystkim wrogom.

【 不潔 】

(かれ)一ヶ月(いっかげつ)一回(いっかい)しかおふろに(はい)らない、不潔(ふけつ)(ひと)です。
On jest brudasem, bierze kąpiel tylko raz w miesiącu.

【 不燃性 】

窒素(ちっそ)不燃(ふねん)(せい)のガスです。
Azot jest gazem niepalnym.

【 筆不精 】

由利子(ゆりこ)さんは(ふで)不精(ぶしょう)なので、めったに手紙(てがみ)()かない。
Yuriko nie ma dobrej ręki do pisania i bardzo rzadko pisuje listy.

【 不吉 】

日本語(にほんご)で「()」は「()」と(おな)発音(はつおん)をするので、不吉(ふきつ)(かず)だと(おも)われている。
Ponieważ po japońsku cztery wymawia się tak samo jak śmierć, uważa się ją za pechową liczbę.

【 不幸 】

このたびのご不幸(ふこう)(こころ)よりお()やみ(もう)()げます。
Proszę przyjąć moje wyrazy współczucia z powodu śmierci [Pana ojca].
(list)

【 不幸 】

(かれ)(いえ)不幸(ふこう)にも洪水(こうずい)(なが)されてしまった。
Na nieszczęście jego dom porwała powódź.

【 睡眠不足 】

睡眠不足(すいみんぶそく)疲労(ひろう)などは、居眠(いねむ)運転(うんてん)危険性(きけんせい)()やす。
Niedobór snu i zmęcznie zwiększa niebezpieczeństwo zaśnięcia za kierownicą.

【 不景気 】

不景気(ふけいき)(つづ)けば、倒産(とうさん)する会社(かいしゃ)()えていくだろう。
Jeśli recesja będzie się przeciągać, zwiększy się ilość bankrutujących firm.

【 不景気 】

不景気(ふけいき)(とき)(あたら)しい会社(かいしゃ)設立(せつりつ)するのは危険(きけん)なことだ。
W czasie recesji zakładanie nowej firmy jest ryzykowne.

【 不健康 】

(かれ)不健康(ふけんこう)生活(せいかつ)(おく)っていたので病気(びょうき)になって()んでしまった。
On prowadził niezdrowy tryb życia, przez co zapadł na zdrowiu i umarł.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.