Poziom 2: Lekcja 5

11【 車 】

przewrócić się

por.

on'yomi:テン

kun'yomi:ころ(がる)ころ(ぶ)

pinyin: zhuǎn, zhuǎi, zhuàn

転ぶころぶprzewrócić się

自転車じてんしゃrower

運転うんてん[suru] prowadzić pojazd; obsługiwać maszynę; pracować, działać (maszyna, linia autobusowa)

運転手うんてんしゅkierowca

回転かいてん[suru] kręcić się, obracać się, wirować

転がるころがるtoczyć się; przewrócić się; leżeć

転機てんきpunkt zwrotny

【 運転 】

小林(こばやし)さんは()(ぱら)運転(うんてん)でつかまってしまった。
Pan Kobayashi został złapany na jeździe po pijaku.

【 転がる 】

明子(あきこ)はベッドに(ころ)がって(ほん)()んでいた。
Akiko leżała sobie na łóżku i czytała książkę.

Materiał z innych znaków

回転かいてん[suru] kręcić się, obracać się, wirować

回転寿司かいてんずしkaitenzushi

移転いてん[suru] przenieść (adres, lokum)

責任転嫁せきにんてんか[suru] spychać na kogoś odpowiedzialność

転勤てんきん[suru] zmienić miejsce pracy

転換期てんかんきpunkt zwrotny; okres przejściowy

転覆てんぷく[suru] przewrócić się do góry grzbietem

運転うんてん[suru] prowadzić pojazd; obsługiwać maszynę; pracować, działać (maszyna, linia autobusowa)

運転免許証うんてんめんきょしょうprawo jazdy

飲酒運転いんしゅうんてんjazda po spożyciu alkoholu

【 転勤 】

山田(やまだ)さんは名古屋(なごや)転勤(てんきん)するとともに、結婚(けっこん)して家庭(かてい)をもった。
Pan Yamada wraz z przeniesieniem do pracy w Nagoji ożenił się i założył rodzinę.

【 責任転嫁 】

(かれ)はいつも(ひと)責任(せきにん)転嫁(てんか)して、自分(じぶん)失敗(しっぱい)(みと)めようとしない。
On nigdy nie potrafi uznać swoich porażek i zawsze zrzuca odpowiedzialność na innych.

【 運転免許証 】

昨日(きのう)(あたら)しい運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)をもらった。
Wczoraj dostałem nowe prawo jazdy.

【 転換期 】

イギリスを中心(ちゅうしん)()こった「産業(さんぎょう)革命(かくめい)」はヨーロッパの転換期(てんかんき)となった。
Rewolucja przemysłowa, która wyszła z Anglii, stała się punktem zwrotnym w dziejach Europy.

【 転覆 】

(ふね)(はげ)しい横波(よこなみ)()けて転覆(てんぷく)した。
Łódź wywróciła się otrzymawszy silne uderzenie bocznej fali.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.