Poziom 3: Lekcja 10

12【 力 】

pracować

por.

on'yomi:キンゴン

kun'yomi:つと(める)つと(まる)いそ(しむ)

nanori: つとむ いそ

pinyin: qín

勤めるつとめるpracować

通勤つうきん[suru] dojeżdżać do pracy

勤務時間きんむじかんgodziny pracy

出勤しゅっきん[suru] iść do pracy

転勤てんきん[suru] zmienić miejsce pracy

勤行ごんぎょうobrzędy religijne (buddyzm)

勤まるつとまるwytrzymywać trud pracy

勤しむいそしむciężko pracować

【 勤める 】

(かれ)はホンダに(つと)めています。
On pracuje w Hondzie.

【 通勤 】

会社(かいしゃ)までバスで通勤(つうきん)しています。
Dojeżdżam do pracy autobusem.

【 出勤 】

(ちち)毎朝(まいあさ)8()会社(かいしゃ)出勤(しゅっきん)しています。
Ojciec codziennie wychodzi do pracy o 8 rano.

【 勤務時間 】

この会社(かいしゃ)勤務(きんむ)時間(じかん)は9()から5()までです。
W tej firmie obowiązują godziny pracy od 9 do 17.

【 転勤 】

山田(やまだ)さんは名古屋(なごや)転勤(てんきん)するとともに、結婚(けっこん)して家庭(かてい)をもった。
Pan Yamada wraz z przeniesieniem do pracy w Nagoji ożenił się i założył rodzinę.

【 勤行 】

この(てら)のお(ぼう)さんは毎日(まいにち)勤行(ごんぎょう)しています。
Mnich w tej świątyni co dzień odprawia modły.

Materiał z innych znaków

常勤じょうきんpełny etat

欠勤届けっきんとどけzawiadomienie o nieobecności w pracy

皆勤かいきんstuprocentowa obecność

非常勤ひじょうきんniepełny etat

【 皆勤 】

(かれ)今年(ことし)一日(いちにち)会社(かいしゃ)(やす)まず皆勤(かいきん)した。
On w tym roku nie opuścił ani jednego dnia w pracy.

【 欠勤届 】

子供(こども)入院(にゅういん)したので、会社(かいしゃ)3日間(みっかかん)欠勤(けっきん)(とどけ)()した。
Ponieważ dziecko poszło mi do szpitala, zawiadomiłem firmę, że będę nieobecny przez trzy dni.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.