Poziom 3: Lekcja 10

18【 耳 】

praca

por.

on'yomi:ショク

nanori: もと より

pinyin: zhí

しょくpraca

職業しょくぎょうzawód

職場しょくばmiejsce pracy

職員しょくいんpracownicy

職人しょくにんmajster

無職むしょく[no] niezatrudniony, bezrobotny; por. 失業者 しつぎょうしゃ

現職げんしょく[no] urzędujący, sprawujący urząd

【 職業 】

(かれ)はその職業(しょくぎょう)(てき)していない。
On nie nadaje się do tej roboty.

【 職場 】

(わたし)職場(しょくば)から1時間(じかん)(ところ)()んでいる。
Mieszkam w miejscu oddalonym ok. 1 godzinę od mojego miejsca pracy.

【 職員 】

仕事(しごと)がないために職員(しょくいん)半数(はんすう)解雇(かいこ)された。
Z powodu braku pracy połowa zatrudnionych została zwolniona.

【 職人 】

(わたし)はその職人(しょくにん)がとても(うで)がよい職人(しょくにん)だということが()かった。
Przekonałem się, że ten majster jest dobry.

【 現職 】

報道(ほうどう)機関(きかん)現職(げんしょく)議員(ぎいん)についてはいつもマル秘情報(ひじょうほう)をつかんでいます。
Mass media zawsze coś znajdą na urzędujących parlamentarzystów.

Materiał z innych znaków

就職しゅうしょく[suru] znaleźć zatrudnienie

就職活動しゅうしょくかつどうszukanie pracy

懲戒免職ちょうかいめんしょくzwolnienie dyscyplinarne

殉職じゅんしょく[suru] zginąć na posterunku

汚職おしょくkorupcja

管理職かんりしょくmenadżer, zarząd

職掌しょくしょうobowiązki

職権濫用しょっけんらんよう[suru] nadużywać władzy

職歴しょくれきhistoria kariery zawodowej

諭旨免職ゆしめんしょくrezygnacja ze stanowiska po uprzednim wezwaniu

退職たいしょく[suru] pójść na emeryturę

【 就職 】

ホンダに就職(しゅうしょく)してから、もう二年(にねん)たちました。
Już dwa lata, odkąd zatrudniłam się w Hondzie.

【 就職活動 】

日本(にほん)大学生(だいがくせい)は、在学中(ざいがくちゅう)就職(しゅうしょく)活動(かつどう)()りかかる。
Studenci w Japonii jeszcze w czasie studiów zabierają się za szukanie pracy.

【 管理職 】

(ちち)管理職(かんりしょく)()いてから、(かえ)りが(おそ)くなった。
Odkąd ojciec dostał posadę menedżera, zaczął wracać późno do domu.

【 汚職 】

(けん)役人(やくにん)が、水道工事(すいどうこうじ)にかかわる汚職(おしょく)警察(けいさつ)逮捕(たいほ)された。
Urzędnik prefektury został zatrzymany przez policję w związku z korupcją przy budowie wodociagów.

【 諭旨免職 】

外務(がいむ)報道(ほうどう)(かん)諭旨(ゆし)免職(めんしょく)となった。
Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych podał się do dymisji po wezwaniu do złożenia urzędu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.