Poziom 4: Lekcja 8

6【 水 氵 氺 】

brud, zanieczyszczenie

on'yomi:

kun'yomi:よご(す)よご(れる)きたな(い)けが(れる)けが(れ)

pinyin:

汚すよごすzanieczyścić, pobrudzić

汚れるよごれるpobrudzić się, zanieczyścić się

汚いきたないbrudny

汚染おせんzanieczyszczenie

汚職おしょくkorupcja

汚名おめいdyshonor, hańba

汚点おてんplama

大気汚染たいきおせんzanieczyszczenie powietrza

汚れるけがれるzbrukać, pobrudzić

汚れけがれzbrukanie

【 汚す 】

ジーパンをどろで(よご)してしまったので、洗濯(せんたく)しなくてはなりません。
Pobrudziłem sobie jeansy, więc muszę je wyprać.

【 汚す 】

(いえ)()(よご)すようなことはしないでくれ。
Nie czyń nic, co przynosi ujmę dobremu imieniu naszej rodziny.

【 汚い 】

(かれ)のつめはいつも(きたな)い。
Ona ma zawsze brudne paznokcie.

【 汚染 】

その工場(こうじょう)から(かわ)(なが)される物質(ぶっしつ)(かわ)汚染(おせん)し、(さかな)がいっぴきもいなくなった。
Ścieki z tej fabryki zanieczyściły rzekę tak bardzo, że nie ostały się w niej żadne ryby.

【 汚職 】

(けん)役人(やくにん)が、水道工事(すいどうこうじ)にかかわる汚職(おしょく)警察(けいさつ)逮捕(たいほ)された。
Urzędnik prefektury został zatrzymany przez policję w związku z korupcją przy budowie wodociagów.

【 汚名 】

かれは()(おぼ)えのない殺人(さつじん)(はん)汚名(おめい)()せられていた。
On został pomówiony o morderstwo, o którym nawet nie słyszał.
汚名を着せる: zostać oczernionym; 身に覚えない: nie mieć pojęcia, nie pamiętać

【 汚点 】

その汚職(おしょく)事件(じけん)はわが(くに)議会(ぎかい)史上(しじょう)(おお)きな汚点(おてん)(のこ)した。
Ten skandal korupcyjny pozostawił wielką skazę na historii naszego parlamentu.

【 大気汚染 】

大気汚染(たいきおせん)原因(げんいん)のひとつは、(くるま)排気(はいき)ガスだといわれている。
Jednym z czynników zanieczyszczenia powietrza są spaliny samochodowe.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.