Poziom 4: Lekcja 8

9【 木 】

barwić

on'yomi:セン

kun'yomi:そ(める)そ(まる)し(みる)し(み)

pinyin: rǎn

染めるそめるbarwić, farbować

染まるそまるbyć ufarbowanym

染みるしみるwsiąknąć

染みしみplama

伝染病でんせんびょうchoroba zakaźna

感染かんせんinfekcja, [suru] zarazić się

染色せんしょくbarwienie

【 染める 】

(はは)白髪(しらが)目立(めだ)ってきたので、美容院(びよういん)(かみ)()めた。
Mama poszła do salonu fryzjerskiego zabarwić sobie włosy, ponieważ jej siwizna stała się widoczna.

【 染みる 】

(そと)はひどい(あつ)さだったので、ちょっと(ある)いただけで(あせ)がシャツに()みてきた。
Na dworze jest tak gorąco, że zaledwie po kilku krokach koszula zrobiła się mokra od potu.

【 染み 】

()(しろ)なワンピースに、ワインで()みをつけてしまった。
Poplamiłam sobie sukienkę winem.

【 伝染病 】

はしかはビールスが()()こす伝染病(でんせんびょう)です。
Odra jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy.

【 感染 】

かれはエイズに感染(かんせん)して、23(さい)という(わか)さで()んでしまった。
On zaraził się AIDS i zmarł młodo w wieku 23 lat.

【 染色 】

この(あお)いきじを(つく)るには、まず(いと)染色(せんしょく)してから()るのです。
Aby stworzyć ten niebieski materiał, najpierw należy zabarwić nić, a dopiero potem przystępujemy do tkania.

Materiał z innych znaków

大気汚染たいきおせんzanieczyszczenie powietrza

汚染おせんzanieczyszczenie

病巣感染びょうそうかんせんzakażenie ogniskowe

【 汚染 】

その工場(こうじょう)から(かわ)(なが)される物質(ぶっしつ)(かわ)汚染(おせん)し、(さかな)がいっぴきもいなくなった。
Ścieki z tej fabryki zanieczyściły rzekę tak bardzo, że nie ostały się w niej żadne ryby.

【 大気汚染 】

大気汚染(たいきおせん)原因(げんいん)のひとつは、(くるま)排気(はいき)ガスだといわれている。
Jednym z czynników zanieczyszczenia powietrza są spaliny samochodowe.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.