Poziom 4: Lekcja 8

14【 水 氵 氺 】

łowić ryby

por.

on'yomi:ギョリョウ

kun'yomi:あさ(る)

pinyin:

漁師りょうしrybak

漁業ぎょぎょうrybołóstwo

漁船ぎょせんkuter, statek rybacki

漁村ぎょそんwioska rybacka

漁場ぎょじょうłowisko

漁民ぎょみんrybacy

漁るあさるłowić ryby; szukać, polować (przen.)

密漁みつりょうkłusownictwo, nielegalny połów ryb; por. 密猟

【 漁 】

(ひろし)朝早(あさはや)(りょう)()かけた。
Hiroshi z samego rana udał się na ryby.

【 漁業 】

四方(しほう)(うみ)(かこ)まれた日本(にほん)では、(むかし)から漁業(ぎょぎょう)(さか)んである。
W otoczonej z czterech stron przez morza Japonii rybołóstwo kwitnie od dawnych czasów.

【 漁船 】

(おとこ)たちは早朝(そうちょう)漁船(ぎょせん)()りこんで、(おき)()ていった。
Mężczyźni z samego rana załadowali się na kuter i wypłynęli na otwarte morze.

【 漁村 】

いなかの漁村(ぎょそん)()人々(ひとびと)生活(せいかつ)(くる)しい。
Życie mieszkańców osad rybackich jest ciężkie.

【 漁場 】

日本(にほん)中国(ちゅうごく)漁場(ぎょじょう)境界線(きょうかいせん)(あらそ)っている。
Japonia i Chiny toczą spór o granicę obszaru połowowego.

【 漁民 】

その(むら)には漁民(ぎょみん)()んでおり、人々(ひとびと)(さかな)生活(せいかつ)していた。
W tej wiosce mieszkają rybacy, ludzie żyją tu dzięki rybom.

【 漁師 】

道子(みちこ)父親(ちちおや)漁師(りょうし)であった。
Ojciec Michiko był rybakiem.

Materiał z innych znaków

漁業ぎょぎょうrybołóstwo

漁獲量ぎょかくりょうpołów = 漁獲高

漁獲高ぎょかくだかpołów (ilość ryb złapana za jednym połowem)

豊漁ほうりょうdobry połów

【 豊漁 】

今日(きょう)豊漁(ほうりょう)だったので、漁師(りょうし)(たち)はとても(よろこ)びました。
Rybacy cieszyli się, ponieważ mieli dziś bogaty połów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.