Poziom 6: Lekcja 4

11【 犬 犭 】

polowanie

on'yomi:リョウ

kun'yomi:か(る)

pinyin: liè

りょうpolowanie

猟師りょうしmyśliwy; por. 漁師 りょうし : rybak

猟犬りょうけんpies myśliwski

猟銃りょうじゅうbroń myśliwska

密猟みつりょうkłusownictwo

猟るかるpolować

Materiał z innych znaków

狩猟しゅりょうpolowanie, [suru] polować

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (6 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.