Poziom 4: Lekcja 24

10【 宀 】

zawierać

por.

on'yomi:ヨウ

pinyin: róng

美容びようfigura (wygląd ciała)

美容院びよういんgabinet kosmetyczny, salon fryzjerski; nie mylić z 病院 びょういん, który ma inną wymowę

形容詞けいようしprzymiotnik

受容じゅよう[suru] przyjąć

容量ようりょうpojemność

容器ようきpojemnik

内容ないようzawartość

理容室りようしつfryzjer, zakład fryzjerski; zob. też 床屋 とこや

【 美容 】

彼女(かのじょ)関心(かんしん)()っているのは、美容(びよう)健康(けんこう)だけだ。
Wszystko co ją interesuje to własny wygląd i zdrowie.

【 美容院 】

美容院(びよういん)(かみ)()りに()きます。
Idę do salonu fryzjerskiego ściąć włosy.

【 内容 】

この会社(かいしゃ)事業(じぎょう)内容(ないよう)()るために、インターネットで検索(けんさく)した。
Poszukałam w internecie, czym zajmuje się ta firma.

【 容器 】

プラスチック容器(ようき)に、(のこ)った()(もの)()れます。
Resztki jedzenia włożę do pojemnika plastikowego.

【 容量 】

(いえ)電気(でんき)容量(ようりょう)()りなくて、クーラーをつけたら停電(ていでん)してしまった。
Dom ma zbyt niską moc przyłączeniową i wysiadły korki, kiedy włączyliśmy klimatyzację.

【 受容 】

日本(にほん)西洋(せいよう)文化(ぶんか)受容(じゅよう)しながら独自(どくじ)文化(ぶんか)(まも)(つづ)けてきた。
Wchłanianie zachodniej kultury nie przeszkodziło Japonii w zachowaniu swojej własnej kultury.

【 形容詞 】

おいしい、(うつく)しいは形容詞(けいようし)だ。
"Smaczny" i "piękny" to przymiotniki.

Materiał z innych znaków

包容力ほうようりょくtolerancja, [no] szerokich horyzontów

収容しゅうよう[suru] pomieścić, umieścić (ludzi)

容姿ようしfigura, wygląd

容易ようい[na] łatwy

容疑ようぎpodejrzenie; zarzut

容疑者ようぎしゃpodejrzany

容積ようせきpojemność

容赦ようしゃprzebaczenie; [naku] bez litości

寛容かんよう[na] tolerancyjny; wielkoduszny, pobłażliwy; wspaniałomyślny

強制収容所きょうせいしゅうようじょobóz koncentracyjny

形容詞けいようしprzymiotnik

捕虜収容所ほりょしゅうようじょobóz dla jeńców wojennych

美容院びよういんgabinet kosmetyczny, salon fryzjerski; nie mylić z 病院 びょういん, który ma inną wymowę

許容きょよう[suru] zezwolić, tolerować

【 容易 】

漢字(かんじ)習得(しゅうとく)するのは、(たし)かに容易(ようい)なことではありません。
Opanowanie kanji z pewnością nie jest łatwą sprawą.

【 容姿 】

彼女(かのじょ)容姿(ようし)(おとこ)(えら)んでいる。
Ona wybiera mężczyzn na podstawie ich wyglądu.

【 許容 】

この中学生(ちゅうがくせい)(たち)のいたずらは、許容(きょよう)限度(げんど)()えている。
Wybryki tych uczniów przekroczyly granice toleracji.

【 容疑者 】

この殺人(さつじん)事件(じけん)(かれ)容疑者(ようぎしゃ)となった。
On stał się głównym podejrzanym w sprawie o morderstwo.

【 容疑 】

(かれ)殺人(さつじん)容疑(ようぎ)警察(けいさつ)連行(れんこう)された。
On został zatrzymany przez policję pod zarzutem morderstwa.

【 収容 】

避難(ひなん)(しゃ)学校(がっこう)収容(しゅうよう)された。
Ewakuowani ludzie zostali umieszczeni w szkołach.

【 容積 】

この()(もの)容積(ようせき)(はか)ってみたら、3立方(りっぽう)メートルあった。
Po zmierzeniu pojemności tego naczynia wyszło mam trzy metry sześcienne.

【 包容力 】

小林(こばやし)(くん)包容力(ほうようりょく)のある(ひと)だね。
Kobayashi to człowiek o szerokich horyzontach.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 24)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.