Poziom 4: Lekcja 21

8【 戸 】

kępa, kiść

por.

on'yomi:ボウ

kun'yomi:ふさ

pinyin: fáng

ふさkępa; kłak; kiść

冷房れいぼうklimatyzacja

暖房だんぼうogrzewanie

文房具ぶんぼうぐartykuły biurowe

官房長官かんぼうちょうかんSzef Gabinetu Premiera

女房にょうぼうżona

乳房ちぶさpierś

【 冷房 】

ここは冷房中(れいぼうちゅう)ですから、(まど)()けないでください。
To pomieszczenie jest kilmatyzowane, więc proszę nie otwierać okien.

【 暖房 】

その(いえ)太陽(たいよう)エネルギーで暖房(だんぼう)されている。
Ten dom jest ogrzewany za pomocą energii słonecznej.

【 文房具 】

(かれ)鉛筆(えんぴつ)とノートを()いに文房具屋(ぶんぼうぐや)()った。
On poszedł do sklepu papierniczego kupić ołówki i zeszyty.

Materiał z innych znaków

乳房にゅうぼうpierś (med.)

乳房ちぶさpierś

冷房れいぼうklimatyzacja

官房長官かんぼうちょうかんSzef Gabinetu Premiera

文房具屋ぶんぼうぐやsklep papierniczy

暖房だんぼうogrzewanie

【 官房長官 】

宮野(みやの)という(ひと)(あたら)しい官房(かんぼう)長官(ちょうかん)になった。
Niejaki Miyano został szefem gabinetu premiera.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.