Poziom 4: Lekcja 21

8【 尸 】

dostarczyć

on'yomi:カイ

kun'yomi:とど(ける)とどけとど(く)

pinyin: jiè

届けるとどけるdostarczyć; zawiadomić

とどけzawiadomienie, zgłoszenie; rejestracja

届くとどくdotrzeć

欠席届けっせきとどけusprawiedliwienie nieobecności

欠勤届けっきんとどけzawiadomienie o nieobecności w pracy

届け先とどけさきadresat, odbiorca

【 届く 】

手紙(てがみ)速達(そくたつ)(おく)りましたが、まだ(とど)いていませんか。
List wysłałam ekspresem. Czy jeszcze nie doszedł?

【 届け 】

市役所(しやくしょ)息子(むすこ)出産(しゅっさん)(とど)けを()した。
Poszedłem do urzędu miasta zgłosić narodziny syna.

【 届ける 】

(わたし)(くるま)(ぬす)まれたことを警察(けいさつ)(とど)けた。
Zgłosiłem na policję kradzież mojego samochodu.

【 届け先 】

(とど)(さき)住所(じゅうしょ)間違(まちが)いがあったので、手紙(てがみ)(もど)ってきてしまった。
Z powodu błędu w adresie odbiorcy list wrócił.

【 欠勤届 】

子供(こども)入院(にゅういん)したので、会社(かいしゃ)3日間(みっかかん)欠勤(けっきん)(とどけ)()した。
Ponieważ dziecko poszło mi do szpitala, zawiadomiłem firmę, że będę nieobecny przez trzy dni.

Materiał z innych znaków

婚姻届こんいんとどけakt zawarcia małżeństwa (dosł. rejestracja małżeństwa)

婚姻届こんいんとどけakt zawarcia małżeństwa (dosł. rejestracja małżeństwa)

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.