Poziom 4: Lekcja 21

10【 尸 】

wystawiać

on'yomi:テン

pinyin: zhǎn

発展はってんrozwój, [suru] rozwijać się

発展途上国はってんとじょうこくpaństwo rozwijające się

展示てんじwystawa, [suru] wystawiać

展望てんぼうwidok

展望台てんぼうだいplatforma widokowa

展開てんかい[suru] rozpościerać się; rozwijać się, rozwijać

【 発展 】

現在(げんざい)韓国(かんこく)日本(にほん)政府(せいふ)との(あいだ)で、教科書(きょうかしょ)問題(もんだい)両国間(りょうこくかん)にかかわる重要(じゅうよう)問題(もんだい)へと発展(はってん)している。
Problem podręczników szkolnych urósł w relacjach między rządem japońskim i koreańskim do rangi poważnego problemu rzutujacego na stosunki pomiędzy oboma krajami.

【 展示 】

(かれ)日本(にほん)自分(じぶん)()展示(てんじ)したいと(のぞ)んでいる。
Jego marzeniem jest wystawić swoje obrazy w Japonii.

【 発展途上国 】

米国(べいこく)(ゆた)かさは発展途上国(はってんとじょうこく)(まず)しさと比較(ひかく)対照(たいしょう)される。
Bogactwo Stanów Zjednoczonych kontrastuje z biedą państw rozwijających się.

【 展望台 】

あの展望台(てんぼうだい)からは北朝鮮(きたちょうせん)領土(りょうど)がよく()える。
Z tej platformy widokowej dobrze widać terytorium Korei Północnej.

【 展開 】

(やま)()えたら、バイカル()目前(もくぜん)展開(てんかい)した。
Kiedy przekroczyliśmy górę, przed naszymi oczami rozpostarł się widok Bajkału.

【 展開 】

戦況(せんきょう)我々(われわれ)有利(ゆうり)展開(てんかい)している。
Sytuacja na froncie rozwija się na naszą korzyść.

Materiał z innych znaków

展覧会てんらんかいwystawa

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.