Poziom 4: Lekcja 21

por.

on'yomi:

kun'yomi:やと(う)

pinyin:

雇うやとうzatrudnić

雇用こよう[suru] zatrudnić

雇用制度こようせいどsystem zatrudnienia

雇用主こようぬしpracodawca

雇用者こようしゃpracownik

解雇かいこ[suru] zwolnić

【 雇う 】

彼女(かのじょ)旦那(だんな)浮気(うわき)する疑惑(ぎわく)(なや)んで、探偵(たんてい)(やと)うことにした。
Myśl o tym, że mąż może ją zdradzać, nie dawała jej spokoju, więc zdecydowała się wynająć detektywa.

【 雇用制度 】

いわゆる終身(しゅうしん)雇用(こよう)制度(せいど)は、大企業(だいきぎょう)中心(ちゅうしん)(おお)きな特徴(とくちょう)であったが、中小(ちゅうしょう)企業(きぎょう)()ると、支配的(しはいてき)であったというわけではない。
Tzw. system dożywotniego zatrudnienia był charakterystyczny dla wielkich przedsiębiorstw, ale bynajmniej nie dominował w małych i średnich przedsiębiorstwach.

【 解雇 】

あの会社(かいしゃ)(あや)うく倒産(とうさん)するところだったが、従業員(じゅうぎょういん)一人(ひとり)解雇(かいこ)せず復興(ふっこう)することができた。
Ta firma była o włos od bankructwa, ale udało jej się wyjść na prostą bez zwolnienia nawet jednego pracownika.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.