Poziom 3: Lekcja 11

8【 宀 】

rząd, władza, dwór cesarski; urzędnik

por.

on'yomi:カン

kun'yomi:つかさ

pinyin: guān

外交官がいこうかんdyplomata

半官半民はんかんはんみんpararządowy

国務長官こくむちょうかんsekretarz stanu (USA)

官房長官かんぼうちょうかんSzef Gabinetu Premiera

次官じかんwiceminister

【 半官半民 】

この会社(かいしゃ)半官(はんかん)半民(はんみん)会社(かいしゃ)です。
To jest pararządowa firma.

【 国務長官 】

(かれ)は、アメリカの国務(こくむ)長官(ちょうかん)です。
On jest sekretarzem stanu USA.

【 官房長官 】

宮野(みやの)という(ひと)(あたら)しい官房(かんぼう)長官(ちょうかん)になった。
Niejaki Miyano został szefem gabinetu premiera.

【 次官 】

(かれ)は、外務省(がいむしょう)次官(じかん)です。
On jest wiceministrem spraw zagranicznych.

Materiał z innych znaków

官僚かんりょうbiurokrata, biurokracja

官僚制度かんりょうせいどbiurokracja

官吏かんりurzędnik państwowy

官庁街かんちょうがいdzielnica rządowa (dzielnica, w której znajduje się wiele urzędów itd.)

官房長官かんぼうちょうかんSzef Gabinetu Premiera

官舎かんしゃrezydencja rządowa

官邸かんていoficjalna rezydencja

尉官いかんoficer poniżej rangi majora

所轄官庁しょかつかんちょうwłaściwy urząd

指導教官しどうきょうかんopiekun naukowy, promotor

検死官けんしかんlekarz medycyny sądowej, koroner

裁判官さいばんかんsędzia

補佐官ほさかんasystent, pomocnik, doradca

補佐官ほさかんasystent, pomocnik, doradca

警官けいかんpolicjant

【 警官 】

スピード違反(いはん)をしたら、警官(けいかん)につかまった。
Policja mnie złapała za szybką jazdę.

【 官庁街 】

(かれ)官庁(かんちょう)(がい)(はたら)くのが(ゆめ)だった。
Jego marzeniem była praca w dzielnicy rządowej.

【 裁判官 】

弁護士(べんごし)裁判官(さいばんかん)被告人(ひこくにん)年齢(ねんれい)考慮(こうりょ)するように(もと)めた。
Adwokat poprosił sąd o uwzględnienie wieku oskarżonego.

【 官僚 】

官僚制(かんりょうせい)社会(しゃかい)支配(しはい)する手段(しゅだん)だという(ひと)もいる。
Niektórzy uważają, że biurokracja jest narzędziem kontroli społeczeństwa.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.