Poziom 3: Lekcja 11

8【 欠 】

Europa

por.

on'yomi:オウ

pinyin: ōu

欧州おうしゅうEuropa

欧州共同体おうしゅうきょうどうたいWspólnota Europejska

欧米おうべいEuropa i USA

西欧諸国せいおうしょこくkraje Europy Zachodniej; por. 西洋諸国 せいようしょこく : kraje zachodnie

【 欧州 】

今日(きょう)地理(ちり)時間(じかん)欧州(おうしゅう)大陸(たいりく)についての勉強(べんきょう)をしました。
Dzisiaj na zajęciach z geografii uczyliśmy się o kontynencie europejskim.

【 欧州共同体 】

ポーランドは、欧州(おうしゅう)共同体(きょうどうたい)(はい)りました。
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

【 西欧諸国 】

最近(さいきん)日本(にほん)では西欧(せいおう)諸国(しょこく)(くるま)人気(にんき)です。
Ostatnio w Japonii są popularne samochody z Europy Zachodniej.

Materiał z innych znaków

脱亜入欧だつあにゅうおうwyjście z Azji, wejście do Europy (slogan z czasów ery Meiji)

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.