Poziom 3: Lekcja 8

15【 寸 】

prowadzić, przewodzić

por.

on'yomi:ドウ

kun'yomi:みちび(く)

pinyin: dǎo, dào

導くみちびくprowadzić, przewodzić

半導体はんどうたいpółprzewodnik

指導教官しどうきょうかんopiekun naukowy, promotor

指導者しどうしゃlider, przewodniczący

導入どうにゅう[suru] wprowadzić (nowy system, technologię itp.)

先導せんどう[suru] prowadzić, przewodzić

主導権しゅどうけんprzewodnictwo

【 導く 】

いろいろな(くに)から()観光客(かんこうきゃく)が、ガイドに(みちび)かれて(まち)見物(けんぶつ)した。
Turyści z różnych krajów zwiedzili miasto wraz z przewodnikiem.

【 半導体 】

(かれ)会社(かいしゃ)半導体(はんどうたい)生産(せいさん)している。
Jego firma zajmuje się produkcją półprzewodników.

【 導入 】

外国(がいこく)技術(ぎじゅつ)導入(どうにゅう)して、工場(こうじょう)でもっといいものを(つく)ろう。
Wprowadźmy nową techonologię z zagranicy i produkujmy w fabryce lepsze rzeczy.

【 先導 】

外国(がいこく)首相(しゅしょう)()っている(くるま)を、パトカーが先導(せんどう)していった。
Radiowóz prowadził samochód, w którym jechał premier obcego kraju.

【 指導 】

山田(やまだ)先生(せんせい)指導(しどう)()けて、書道(しょどう)をやっています。
Uprawiam kaligrafię pod okiem profesora Yamady.

【 指導者 】

連帯(れんたい)運動(うんどう)指導者(しどうしゃ)はレフ・ワレサだった。
Przywódcą Solidarności był Lech Wałęsa.

【 主導権 】

わたしの(いえ)では(はは)主導権(しゅどうけん)()っています。
W moim domu władzę sprawuje matka.

Materiał z innych znaków

盲導犬もうどうけんpies przewodnik

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.