Poziom 4: Lekcja 14

12【 衣 衤 】

suplementarny

por.

on'yomi:

kun'yomi:おぎな(う)

pinyin:

補うおぎなうuzupełniać

補助ほじょpomoc, wsparcie

補助金ほじょきんsubsydia

補給ほきゅう[suru] zaopatrzyć, dostarczyć

補正ほせいkorekta, poprawka

補佐官ほさかんasystent, pomocnik, doradca

補充ほじゅうuzupełnienie, [suru] uzupełnić

補習ほしゅう korepetycje

【 補助 】

このスポーツセンターは補助(ほじょ)運営(うんえい)されている。
To centrum sportowe działa dzięki wsparciu finansowemu.

【 補助金 】

グダンスク造船所(ぞうせんじょ)に、政府(せいふ)補助金(ほじょきん)(はら)われた。
Stocznia Gdańska otrzymała subsydia od rządu.

【 補給 】

この会社(かいしゃ)はで飛行機(ひこうき)燃料(ねんりょう)補給(ほきゅう)する。
Ta firma dostarcza paliwo lotnicze.

【 補習 】

夏休(なつやす)みに生徒(せいと)補習(ほしゅう)()けることになっている。
W czasie letnich wakacji uczniowe pobierają korepetycje.

【 補正 】

政府(せいふ)国会(こっかい)補正(ほせい)予算(よさん)(あん)提出(ていしゅつ)する。
Rząd przedstawi w parlamencie korektę budżetu.

【 補充 】

プリンターのインクを補充(ほじゅう)します。
Uzupełniam atrament do drukarki.

【 補充 】

()りないお(かね)補充(ほじゅう)するため、銀行(ぎんこう)からお(かね)()りた。
Pożyczyłam pieniądze z banku, aby wypełnić brakującą kwotę.

Materiał z innych znaków

候補こうほ[suru] kandydować

候補者こうほしゃkandydat

立候補りっこうほ[suru] kandydować

立候補者りっこうほしゃkandydat

補佐ほさpomoc, rada

補佐官ほさかんasystent, pomocnik, doradca

補償ほしょうodszkodowanie

【 補佐 】

会社(かいしゃ)での(かれ)正式(せいしき)肩書(かたが)きは社長(しゃちょう)補佐(ほさ)である。
Jego oficjalne stanowisko w firmie to asystent dyrektora.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.