Poziom 3: Lekcja 11

5【 广 】

urząd administracji

por.

on'yomi:チョウ

pinyin: tīng

県庁けんちょうurząd prefektury

官庁街かんちょうがいdzielnica rządowa (dzielnica, w której znajduje się wiele urzędów itd.)

文化庁ぶんかちょうAgencja ds. kultury

警察庁けいさつちょうgłówna komenda policji

警視庁けいしちょうTokijska Policja Metropolitalna

気象庁きしょうちょうagencja meteorologiczna

【 県庁 】

明日(あした)県庁(けんちょう)にパスポートを()りに()きます。
Jutro idę do urzędu prefektury odebrać paszport.

【 官庁街 】

(かれ)官庁(かんちょう)(がい)(はたら)くのが(ゆめ)だった。
Jego marzeniem była praca w dzielnicy rządowej.

【 文化庁 】

文化庁(ぶんかちょう)助成金(じょせいきん)で、このコンサートを(おこ)なうことが出来(でき)た。
Dzięki wsparciu finansowemu od Agencji ds. kultury mogliśmy zorganizować ten koncert.

【 警察庁 】

(かれ)警察庁(けいさつちょう)(はたら)いている。
On pracuje w komendzie policji.

【 警視庁 】

このビルは警視庁(けいしちょう)建物(たてもの)です。
Ten budynek należy do Tokijskiej Policji Metropolitalnej.

【 気象庁 】

気象庁(きしょうちょう)予報(よほう)では明日(あした)(あめ)です。
Wg prognoz agencji meteorologicznej jutro będzie padać.

Materiał z innych znaków

宮内庁くないちょうUrząd ds. Domu Cesarskiego

所轄官庁しょかつかんちょうwłaściwy urząd

検察庁けんさつちょうprokuratura

検察庁けんさつちょうprokuratura

気象庁きしょうちょうagencja meteorologiczna

県庁けんちょうurząd prefektury

警視庁けいしちょうTokijska Policja Metropolitalna

防衛庁ぼうえいちょうAgencja ds Obrony (1954-2007)

【 検察庁 】

(かれ)検察庁(けんさつちょう)(はたら)いていた。
On pracuje w prokuraturze.

【 警視庁 】

(かれ)警視庁(けいしちょう)(はたら)いている。
On pracuje w Tokijskiej Policji Metropolitalnej.

【 宮内庁 】

宮内庁(くないちょう)は、皇室(こうしつ)関係(かんけい)国家(こっか)事務(じむ)をつかさどっている。
Urząd ds Domu Cesarskiego zajmuje się sprawami państwowymi związanymi z rodziną cesarską.

【 気象庁 】

明日(あした)台風(たいふう)日本(にほん)上陸(じょうりく)すると気象庁(きしょうちょう)発表(はっぴょう)した。
Agencja meteorologiczna ogłosiła, że jutro w Japonię uderzy tajfun.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.