Poziom 3: Lekcja 8

11【 人 亻 】

zatrzymać

por.

on'yomi:テイ

kun'yomi:と(まる)と(める)

pinyin: tíng

停まるとまるzatrzymać się

停めるとめるzatrzymać

バス停バスていprzystanek autobusowy

停留所ていりゅうじょprzystanek autobusowy

停車ていしゃ[suru] zatrzymać pojazd

各駅停車かくえきていしゃpociąg osobowy (zatrzymujący się na każdej stacji); por. 列車 れっしゃ : pociąg

停止ていし[suru] wstrzymać, zatrzymać się

停電ていでんprzerwa w dostawie prądu

停滞ていたいstagnacja, zaleganie

調停ちょうてい[suru] mediować

【 バス停 】

バス(てい)でバスを()ちます。
Czekam na przystanku na autobus.

【 停留所 】

(つぎ)のトラムの停留所(ていりゅうじょ)()りましょう。
Na następnym przystanku tramwajowym wysiadamy.

【 停止 】

停電(ていでん)機械(きかい)突然(とつぜん)停止(ていし)しました
Z powodu wstrzymania dostawy prądu maszyny nagle stanęły.

【 停車 】

この(えき)急行(きゅうこう)停車(ていしゃ)する(えき)です。
To jest stacja, na której zatrzymują się pociągi pospieszne.

【 各駅停車 】

この電車(でんしゃ)各駅(かくえき)停車(ていしゃ)する電車(でんしゃ)です。
Ten pociąg zatrzymuje się na każdej stacji.

【 停電 】

停電(ていでん)したので(いえ)(なか)()(くら)です。
Ponieważ wyłączono prąd, w domu zapadła ciemność.

【 調停 】

この二国(にくに)(あらそ)いをアメリカが調停(ちょうてい)した。
Ameryka załagodziła spór pomiędzy tymi krajami.

【 停滞 】

ストライキが(つづ)いているので、郵便物(ゆうびんぶつ)停滞(ていたい)しています。
Z powodu strajku na poczcie zalegają przesyłki.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.