Poziom 3: Lekcja 8

12【 攴 攵 】

respekt, szacunek

por.

on'yomi:ケイキョウ

kun'yomi:うやま(う)

nanori: たか たかし よし

pinyin: jìng

敬ううやまうdarzyć szacunkiem

尊敬そんけいszacunek, [suru] darzyć szacunkiem

敬意けいいszacunek, cześć

敬具けいぐZ poważaniem

敬老の日けいろうのひDzień Szacunku dla Starszych

敬遠けいえん[suru] trzymać dystans

敬語けいごwyrażenie honoryfikatywne, wyrażenie grzecznościowe

【 敬う 】

(とし)よりを(うやま)いましょう。
Darzmy starsze osoby szacunkiem.

【 尊敬 】

(わたし)(ちち)尊敬(そんけい)しています。
Darzę mojego ojca szacunkiem.

【 敬意 】

戦争(せんそう)()くなった(ひと)敬意(けいい)をはらって、ここに花束(はなたば)()きました。
Oddając część poległym na wojnie złożyłem w tym miejscu kwiaty.

【 敬語 】

敬語(けいご)日本語(にほんご)特色(とくしょく)のひとつです。
Język honoryfikatywny jest jedną z charakterystycznych cech japońskiego.

【 敬老の日 】

敬老(けいろう)()に、おばあちゃんに(なに)をプレゼントしようかな。
Zastanawiam się nad prezentem dla babci z okazji Dnia Starszych Osób.

【 敬遠 】

社長(しゃちょう)(おこ)ってばかりいるので、敬遠(けいえん)してしまう。
Czuję dystans do szefa, bo on się ciągle denerwuje.

Materiał z innych znaków

敬慕けいぼ[suru] podziwiać i szanować

敬老の日けいろうのひDzień Szacunku dla Starszych

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.