Poziom 3: Lekcja 21

10【 金 】

igła

por.

on'yomi:シン

kun'yomi:はり

pinyin: zhēn

はりigła

方針ほうしんpolityka

針路しんろkurs, kierunek

針金はりがねdrut; przewód

羅針盤らしんばんkompas

【 針 】

(はり)(いと)がないので、ボタンがつけられません。
Nie mam igły i nici, więc nie mogę przyszyć guzika.

【 方針 】

今後(こんご)、どのようにして会社(かいしゃ)運営(うんえい)していくかという方針(ほうしん)を、会議(かいぎ)(はな)()いましょう。
Podczas zgromadzenia przedyskutujmy przyszłą politykę zarządzania firmą.

【 針路 】

漁船(ぎょせん)針路(しんろ)間違(まちが)って外国(がいこく)(うみ)(はい)ると大変(たいへん)なことになります。
Gdy łódź rybacka myli kurs i wpływa na wody obcego kraju to wynika z tego problem.

【 針金 】

ここを針金(はりがね)()いてください。
Proszę to owinąć drutem.

Materiał z innych znaków

羅針盤らしんばんkompas

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.