Poziom 3: Lekcja 21

14【 糸 】

ogólny; pełny; całkowity

por.

on'yomi:ソウ

pinyin: zǒng

総合的そうごうてき[na] wszechstronny; pełny, kompleksowy

総計そうけいcałkowita suma; [suru] sumować

総会そうかいzgromadzenie ogólne

国民総生産こくみんそうせいさんprodukt narodowy brutto

総理大臣そうりだいじんpremier

【 総合的 】

(ひと)能力(のうりょく)学力(がくりょく)だけではなく、(ひと)との協調性(きょうちょうせい)性格(せいかく)など総合的(そうごうてき)(かんが)えるべきです。
Przy ocenianiu umiejętności człowieka nie należy się kierować tylko jego wiedzą, trzeba całościowo spojrzeć także na jego charakter, umiejętność współpracy itd.

【 総計 】

今日(きょう)出費(しゅっぴ)総計(そうけい)一万(いちまん)千円(せんえん)になった。
Dzisiejsze wydatki wyniosły w sumie 11 tys. jenów.

【 総会 】

この(けん)(かん)しては総会(そうかい)決定(けってい)することになっている。
W tej sprawie decyzja zostanie podjęta na walnym zebraniu.

【 国民総生産 】

日本(にほん)国民(こくみん)総生産(そうせいさん)はアメリカと中国(ちゅうごく)()いで、世界(せかい)第三(だいさん)()である。
Japoński produkt narodowy brutto jest trzeci na świecie, po Ameryce i Chinach,

【 総理大臣 】

小泉(こいずみ)()日本(にほん)現在(げんざい)総理(そうり)大臣(だいじん)である。
Pan Koizumi jest obecnym premierem Japonii.

Materiał z innych znaków

アメリカ国防総省アメリカこくぼうそうしょうDepartament Obrony Stanów Zjednoczonych

株主総会かぶぬしそうかいwalne zebranie akcjonariuszy

総帥そうすい[suru] dowodzić

総括そうかつ[suru] podsumowywać

総括的そうかつてき[na] podsumowujący

総理大臣そうりだいじんpremier

総裁そうさいprezes, przewodniczący

総選挙そうせんきょwybory powszechne

総領事そうりょうじkonsul generalny

総額そうがくcałkowita suma

【 国防総省 】

ジョンさんはアメリカの国防総省(こくぼうそうしょう)勤務(きんむ)している。
John pracuje w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych.

【 総額 】

このプロジェクトの支出(ししゅつ)総額(そうがく)は1(おく)(えん)にのぼる。
Całkowita suma wydatków na ten projekt wynosi 100 mln jenów.

【 株主総会 】

株主(かぶぬし)総会(そうかい)出席(しゅっせき)する。
Biorę udział w walnym zebraniu akcjonariuszy.

【 総領事 】

(かれ)文化(ぶんか)担当官(たんとうかん)から総領事(そうりょうじ)昇進(しょうしん)した。
On został promowany z attaché kulturalnego na konsula generalnego.

【 総理大臣 】

総理大臣(そうりだいじん)は、明日(あした)声明(せいめい)発表(はっぴょう)する予定(よてい)です。
Oświadczenie premiera jest planowane na jutro.

【 総裁 】

小泉(こいずみ)純一郎(じゅんいちろう)自民党(じみんとう)(しん)総裁(そうさい)選出(せんしゅつ)された。
Koizumi Jun`ichiro został wybrany na nowego przewodniczącego Partii Liberalno-Demokratycznej.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.