Poziom 3: Lekcja 21

12【 攴 攵 】

rozrzucać; rozpraszać; rozprzestrzeniać

on'yomi:サン

kun'yomi:ち(る)ち(らす)ち(らかす)ち(らかる)

pinyin: sàn, sǎn

散るちるpadać (liście)

散らすちらすrozrzucać (liście, papierki)

散らかすちらかすrozrzucać; bałaganić

散らかるちらかるbyć rozrzuconym; być zabałaganionym

散歩さんぽspacer; [suru] iść na spacer

解散かいさん[suru] przerwać; rozpraszać

散文さんぶんproza

散漫さんまん[na] niedbały; nie mogący się skupić, rozkojarzony, roztargniony

【 散る 】

(あき)()()()って、地面(じめん)()()でいっぱいになります。
Na jesień opadają liście i ziemia pokryła się uschłymi liśćmi.

【 散らかす 】

子供(こども)たちが部屋(へや)()らかしたので、片付(かたづ)けなければなりません。
Dziecie nabałaganiły w pokoju, więc musimy posprzątać.

【 散歩 】

海岸(かいがん)散歩(さんぽ)しませんか。
Nie przeszedłbyś się na spacer na wybrzeże morza?

【 解散 】

ここで解散(かいさん)して、自由(じゆう)時間(じかん)としますが、集合(しゅうごう)一時間(いちじかん)()です。
Teraz możecie się rozejść, macie wolny czas. Zbiórka za godzinę.

【 散文 】

この(ほん)(かれ)散文(さんぶん)(あつ)めたものである。
Ta książka jest zbiorem jego prozy.

【 散漫 】

(かれ)散漫(さんまん)仕事(しごと)しかできなかったので、会社(かいしゃ)をくびになった。
Wylali go z firmy, ponieważ niedbale wykonywał swoją pracę.

Materiał z innych znaków

拡散かくさん[suru] rozpraszać, rozprzestrzeniać

散漫さんまん[na] niedbały; nie mogący się skupić, rozkojarzony, roztargniony

散髪さんぱつ[suru] ostrzyc się

【 散漫 】

貴方(あなた)のように、注意力(ちゅういりょく)散漫(さんまん)では、成績(せいせき)はあがりませんよ。
Przy takim braku skupienia jak u ciebie twoje wyniki w nauce się nie poprawią.

【 拡散 】

このウイルスの拡散(かくさん)(おそ)るべき(はや)さで(すす)んでいる。
Ten wirus rozprzestrzenia się z zatrważającą prędkością.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.