Poziom 3: Lekcja 21

12【 糸 】

przerwać; przestać

por. więcej

on'yomi:ゼツ

kun'yomi:た(える)た(やす)た(つ)

pinyin: jué

絶えるたえるwyginąć; przestać istnieć

絶やすたやすeksterminować; eliminować

絶つたつprzerwać; powstrzymać

絶対ぜったい[ni] absolutnie; zdecydowanie; w żadnym wypadku

絶望ぜつぼう[suru] rozpaczać; tracić nadzieję

絶望的ぜつぼうてき[na] beznadziejny

絶大ぜつだい[na] całkowite (poparcie)

根絶こんぜつ[suru] eksterminować; eliminować

絶滅ぜつめつ[suru] wyginąć

中絶ちゅうぜつprzerwanie; aborcja; [suru] wstrzymać, przerwać; dokonać aborcji

人工中絶じんこうちゅうぜつaborcja

絶食ぜっしょくpost, [suru] pościć; por. 断食 だんじき

絶対主義ぜったいしゅぎabsolutyzm

【 絶える 】

昼間(ひるま)はにぎやかな学生(がくせい)(がい)も、(よる)になり人通(ひとどお)りが()えると、(しず)かになります。
Dzielnica studencka, która w dzień tętni życiem, staje się cicha, kiedy nastaje noc i znikają przechodnie.

【 絶やす 】

彼女(かのじょ)はいつも笑顔(えがお)()やしたことがない。
Z jej twarzy nigdy nie schodzi uśmiech.

【 絶つ 】

(あらそ)いごとは、その()()たない(かぎ)りはいつまでも(つづ)くものだ。
Ten spór będzie trwał wiecznie, o ile nie zlikwiduje się jego przyczyny.

【 絶えず 】

()まれたばかりの(あか)ちゃんは、ミルクを()(とき)以外(いがい)は、()えず(ねむ)っている。
Świeżo narodzone niemowlę przez cały czas śpi, chyba że jest karmione.

【 絶対 】

約束(やくそく)場所(ばしょ)絶対(ぜったい)()くから、(すこ)(おく)れても()っていてね。
Na pewno przyjdę na umówione miejsce, więc jeszcze trochę poczekaj.

【 絶望 】

今日(きょう)彼女(かのじょ)()(ぱら)った行動(こうどう)には、すっかり絶望(ぜつぼう)してしまいました。
Widząc jak ona zachowywała się dzisiaj po pijaku, straciłem wobec niej wszelkie złudzenia.

【 絶望的 】

(いえ)全焼(ぜんしょう)絶望的(ぜつぼうてき)状態(じょうたい)です。
Dom doszczętnie spłonął i sytuacja wygląda beznadziejnie.

【 絶大 】

政治家(せいじか)人々(ひとびと)絶大(ぜつだい)支持(しじ)()ている。
Politycy zdobyli całkowite poparcie ludzi.

【 根絶 】

ナチスドイツはユダヤ(じん)根絶(こんぜつ)しようと計画(けいかく)しました。
Niemcy nazistowskie miały w planie eksterminację Żydów.

【 絶滅 】

この種類(しゅるい)(とり)はもう絶滅(ぜつめつ)してしまった。
Gatunek tego ptaka już niestety wyginął.

Materiał z innych znaków

妊娠中絶にんしんちゅうぜつaborcja; w skrócie 中絶

拒絶きょぜつ[suru] odrzucić

絶叫ぜっきょうkrzyk, [suru] krzyczeć

絶妙ぜつみょう[na] wyborny, znakomity, wyśmienity

絶対菜食主義ぜったいさいしょくしゅぎweganizm

絶滅ぜつめつ[suru] wyginąć

絶縁ぜつえん[suru] przerwać, zerwać (kontakty, z przeszłością)

絶縁体ぜつえんたいizolator (tech.)

絶頂ぜっちょうszczyt (np. popularności)

途絶えるとだえるprzerwać się, ulec wstrzymaniu

【 拒絶 】

会社(かいしゃ)労働組合(ろうどうくみあい)賃上(ちんあ)げの要求(ようきゅう)拒絶(きょぜつ)した。
Firma odrzuciła żądania związków zawodowych zwiększenia płac.

【 絶妙 】

このジャズ演奏者(えんそうしゃ)絶妙(ぜつみょう)演奏(えんそう)観客(かんきゃく)()かせた。
Ten muzyk jazzowy porwał publiczność swoim wyśmienitym występem.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.