Poziom 3: Lekcja 21

10【 至 】

czynić, sprawić, robić

por.

on'yomi:

kun'yomi:いた(す)

pinyin: zhì

致すいたすrobić, czynić (modestywnie)

一致いっち[suru] zgadzać się; odpowiadać

合致がっち[suru] zgadzać się; odpowiadać

致死量ちしりょうśmiertelna dawka

致命傷ちめいしょうśmiertelna rana

【 一致 】

会議(かいぎ)全員(ぜんいん)意見(いけん)一致(いっち)した。
W trakcie konferencji wszyscy uczestnicy mieli zgodną opinię.

【 合致 】

きれい、(ひろ)いなどの条件(じょうけん)合致(がっち)するアパートを()つけるのはとても(むずか)しい。
Bardzo trudno jest znaleźć mieszkanie spełniające oczekiwania co do wielkości i estetyki.

【 致死量 】

中国製(ちゅうごくせい)歯磨(はみが)()に、致死量(ちしりょう)毒物(どくぶつ)発見(はっけん)された。
W paście do zębów chińskiej produkcji wykryto śmiertelną dawkę trującej substancji.

【 致命傷 】

(わたし)はこの会社(かいしゃ)にとって、致命傷(ちめいしょう)となる情報(じょうほう)をもっている。
Dysponuję informacjami, które mogą doprowadzić do upadku tej firmy.

【 致命傷 】

(かれ)は、(あたま)()けたきずが致命傷(ちめいしょう)となって()んでしまった。
On zmarł, bowiem rana na jego głowie okazała się śmiertelna.

Materiał z innych znaków

拉致らち[suru] porwać, uprowadzić; por. 誘拐 ゆうかい

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.