Poziom 3: Lekcja 23

on'yomi:ジョウ

pinyin: tiáo

条約じょうやくtraktat, pakt

条文じょうぶんtekst, artykuł (konstytucji/ustawy/traktatu itd.)

第~条だい~じょうartykuł

憲法第九条けんぽうだいきゅうじょうartykuł 9 Konstytucji

条件じょうけんwarunek

信条しんじょうwyznawana zasada

【 条約 】

日本(にほん)とアメリカが平和(へいわ)条約(じょうやく)(むす)んだのは何年(なんねん)ですか。
W którym roku Japonia i Ameryka podpisały traktat pokojowy?

【 条文 】

この法律(ほうりつ)条文(じょうぶん)一部(いちぶ)()わりました。
Tekst tej ustawy uległ po części zmianie.

【 第~条 】

この法律(ほうりつ)(だい)1(じょう)には、海外(かいがい)投資(とうし)について()いてある。
Artykuł pierwszy ustawy traktuje o inwestowaniu za granicą.

【 憲法第九条 】

日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)第九条(だいきゅうじょう)には、日本(にほん)軍隊(ぐんたい)所有(しょゆう)しないと()いてあります。
W artykule 9 japońskiej konstytucji stoi, że Japonia nie będzie posiadać armii.

【 条件 】

三日(みっか)以内(いない)(かえ)すという条件(じょうけん)で、友達(ともだち)からCDを()りました。
Kolega pożyczył mi CD pod warunkiem, że mu je oddam w przeciągu trzech dni.

【 信条 】

(かれ)(けっ)して、自分(じぶん)信条(しんじょう)()げない(ひと)です。
On jest człowiekiem, który z pewnością nie nagina wyznawanych przez siebie zasad.

Materiał z innych znaków

必須条件ひっすじょうけんniezbędny warunek

条件じょうけんwarunek

条項じょうこうartykuł, klauzula

箇条かじょうpunkt (planu, schematu itp.)

箇条書きかじょうがきpisanie w punktach

講和条約こうわじょうやくtraktat pokojowy

【 条件 】

シベリアは条件(じょうけん)(わる)いので、(ひと)はあまり()めない。
Warunki na Syberii są złe i dlatego nie bardzo nadaje się do mieszkania.

【 講和条約 】

第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)()わった(とき)日米(にちべい)講和(こうわ)条約(じょうやく)(むす)ばれました。
Po zakończeniu II wojny światowej Japonia i Stany Zjednoczone podpisały traktat pokojowy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.