Poziom 3: Lekcja 23

3【 士 】

wojownik, samuraj; urzędnik

por.

on'yomi:

kun'yomi:さむらい

pinyin: shì

会計士かいけいしksięgowy

税理士ぜいりしdoradca podatkowy

代議士だいぎしparlamentarzysta; kongresmen

学士がくしlicencjat

学士号がくしごうlicencjat (stopień)

弁護士べんごしadwokat, prawnik

武士ぶしwojownik; samuraj

力士りきしzapaśnik sumo

【 会計士 】

(かれ)会計士(かいけいし)です。
On jest księgowym.

【 税理士 】

山田(やまだ)さんは税理士(ぜいりし)大阪(おおさか)税理(ぜいり)事務所(じむしょ)勤務(きんむ)している。
Pan Yamada jest doradcą podatkowym i pracuje w kancelarii doradcy podatkowego w Osace.

【 代議士 】

高橋(たかはし)()代議士(だいぎし)で、(つぎ)選挙(せんきょ)にも出馬(しゅつば)する予定(よてい)だ。
Pan Takahashi jest parlamentarzystą i planuje wystartować w przyszłych wyborach.

【 学士 】

(かれ)東大(とうだい)卒業(そつぎょう)した学士(がくし)で、一流(いちりゅう)企業(きぎょう)就職(しゅうしょく)した。
On zrobił dyplom na Uniwersytecie Tokijskim i znalazł pracę w jednej z najlepszych korporacji.

【 学士号 】

彼女(かのじょ)学士(がくし)(ごう)をとって、すぐにアメリカに留学(りゅうがく)しました。
Po uzyskaniu licencjatu wkrótce wyjechała do Ameryki na studia.

【 弁護士 】

(かれ)有名(ゆうめい)弁護士(べんごし)だ。
On jest znanym adwokatem.

【 武士 】

その武士(ぶし)は、江戸(えど)時代(じだい)いくさで(たたか)って()んだ。
Ten wojownik zginął na wojnie w okresie Edo.

Materiał z innych znaków

兵士へいしżołnierz

博士はくしdoktor

博士はかせdoktor

博士号はくしごうdoktorat

博士号はかせごうdoktorat

博士課程はくしかていstudia doktoranckie

博士課程はかせかていstudia doktoranckie

博士課程はかせかていstudia doktoranckie

宇宙飛行士うちゅうひこうしastronauta, kosmonauta

富士山ふじさんGóra Fuji

富士山ふじさんGóra Fuji

弁護士べんごしadwokat, prawnik

操縦士そうじゅうしpilot

武士ぶし wojownik; samuraj

紳士しんしdżentelmen

紳士協定しんしきょうていumowa dżentelmeńska

紳士服しんしふくodzież męska

騎士きしrycerz

騎士団きしだんzakon rycerski

【 博士 】

(かれ)物理学(ぶつりがく)博士(はかせ)です。
On jest doktorem fizyki.

【 博士課程 】

(かれ)(いま)博士(はかせ)課程(かてい)で、ゴンブロビッチについての論文(ろんぶん)()いています。
On jest obecnie na studiach doktoranckich i pisze pracę na temat Gombrowicza.

【 博士号 】

(わたし)は6(がつ)博士号(はかせごう)資格(しかく)取得(しゅとく)する予定(よてい)です。
W czerwcu mam otrzymać tytuł doktorski.

【 兵士 】

たくさんのポーランドの兵士(へいし)がノルマンディーで(たたか)ったことはあまり()られていない。
Jest to mało znany fakt, że w Normandii walczyło wielu polskich żołnierzy.

【 弁護士 】

(かれ)将来(しょうらい)弁護士(べんごし)になりたくて法律(ほうりつ)学科(がっか)入学(にゅうがく)した。
On chce w przyszłości zostać adwokatem, więc poszedł na prawo.

【 騎士団 】

タンネンベルクの(たたか)いは、1410(ねん)7(がつ)15(にち)、ポーランド王国(おうこく)・リトアニア大公国(たいこうこく)連合軍(れんごうぐん)とドイツ騎士団(きしだん)(あいだ)(たたか)われた戦闘(せんとう)である。
Bitwa pod Grunwaldem była bitwą stoczoną 15 lipca 1410 r. pomiędzy połączonymi siłami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego a zakonem krzyżackim.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.