Poziom 4: Lekcja 14

por.

on'yomi:ヘイヒョウ

kun'yomi:つわもの

pinyin: bīng

兵器へいきbroń, uzbrojenie

兵士へいしżołnierz

核兵器かくへいきbroń jądrowa

兵糧ひょうろうzaopatrzenie dla armii

兵役へいえきsłużba wojskowa

傭兵ようへいnajemnik

兵庫ひょうごHyōgo (pref.)

【 核兵器 】

北朝鮮(きたちょうせん)核兵器(かくへいき)をもっている。
Korea Północna posiada broń jądrową.

【 兵器 】

ベトナム戦争(せんそう)では色々(いろいろ)兵器(へいき)使用(しよう)された。
W czasie wojny wietnamskiej zastosowano broń różnego rodzaju.

【 兵士 】

たくさんのポーランドの兵士(へいし)がノルマンディーで(たたか)ったことはあまり()られていない。
Jest to mało znany fakt, że w Normandii walczyło wielu polskich żołnierzy.

Materiał z innych znaków

兵役へいえきsłużba wojskowa

兵糧ひょうろうzaopatrzenie armii

尖兵せんぺいprzednia straż

徴兵ちょうへいsłużba wojskowa

徴兵忌避ちょうへいきひunikanie służby wojskowej

徴兵猶予ちょうへいゆうよodroczenie służby wojskowej

挙兵きょへい[suru] zbierać armię (hist.)

撤兵てっぺい[suru] wycofać oddziały

核兵器かくへいきbroń jądrowa

閲兵えっぺいinspekcja wojskowa, przegląd wojskowy, [suru] dokonać przeglądu wojska

【 兵役 】

(かれ)兵役(へいえき)()えて、有名(ゆうめい)会社(かいしゃ)就職(しゅうしょく)した。
Po zakończeniu służby wojskowej dostał pracę w znanej firmie.

【 核兵器 】

日本(にほん)は、「核兵器(かくへいき)()たず、(つく)らず、()()まさず」という、いわゆる非核(ひかく)三原則(さんげんそく)国是(こくぜ)として採用(さいよう)した。
Japonia przyjęła jako doktrynę narodową tzw. "trzy zasady antynuklearne", zabraniające Japonii posiadania, produkowania i sprowadzania na jej terytorium broni atomowej.

【 徴兵 】

1873(ねん)日本(にほん)徴兵制(ちょうへいせい)()導入(どうにゅう)し、20歳(はたち)になった男子(だんし)に3年間(ねんかん)徴兵(ちょうへい)義務(ぎむ)づけました。
W 1873 roku Japonia wprowadziła powszechną służbę wojskową i objęła obowiązkiem trzyletniej służby mężczyzn, którzy ukończyli 20 lat.

【 兵糧 】

守備隊(しゅびたい)兵糧(ひょうろう)()きて降服(こうふく)した。
Garnizon poddał się po wyczerpaniu się zapasów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.