Poziom 4: Lekcja 14

12【 糸 】

zjednoczyć

por.

on'yomi:トウ

kun'yomi:す(べる)

pinyin: tǒng

統一とういつ[suru] zjednoczyć

統合とうごうfuzja, połączenie, [suru] połączyć, zintegrować

伝統でんとうtradycja

統計とうけいstatystyka

統治とうち[suru] rządzić, panować, administrować

統制経済とうせいけいざいgospodarka centralnie sterowana

【 統治 】

戦前(せんぜん)日本(にほん)満州(まんしゅう)統治(とうち)していた。
Przed wojną Japonia kontrolowała Mandżurię.

【 統制経済 】

北朝鮮(きたちょうせん)では統制(とうせい)経済(けいざい)制度(せいど)がまだ(つづ)いている。
W Korei Północnej nadal istnieje centralnie planowana gospodarka.

【 統一 】

1990(ねん)10(がつ)3日(みっか)東西(とうざい)のドイツが統一(とういつ)した。
3 października 1990 r. nastąpiło zjednoczenie Niemiec Wschodnich i Zachodnich.

【 統合 】

三和(さんわ)銀行(ぎんこう)東海(とうかい)銀行(ぎんこう)統合(とうごう)した。
Bank Sanwa oraz Bank Tokai dokonały fuzji.

【 伝統 】

日本(にほん)伝統(でんとう)(まも)ることは大切(たいせつ)だ。
To ważne, aby dbać o zachowanie japońskiej tradycji.

【 統計 】

政府(せいふ)統計(とうけい)では、現在(げんざい)失業率(しつぎょうりつ)は12(パーセント)となっている。
Wg statystyk rządowych bezrobocie obecnie wynosi 12 procent.

Materiał z innych znaków

信託統治しんたくとうちterytorium powiernicze

副大統領ふくだいとうりょうwice-prezydent

大統領だいとうりょうprezydent

委任統治いにんとうちterytorium mandatowe

系統けいとうpochodzenie, rodowód; system; szkoła

系統的けいとうてき[na] systematyczny, metodyczny

統帥権とうすいけんnajwyższe dowództwo

【 系統 】

バスク()系統(けいとう)不明(ふめい)である。
Pochodzenie języka baskijskiego jest nieznane.

【 大統領 】

ポーランドの大統領(だいとうりょう)(だれ)ですか。
Kto jest prezydentem Polski?

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.