Poziom 4: Lekcja 14

9【 革 】

skóra; reforma

on'yomi:カク

kun'yomi:かわ

pinyin: gé, jí, jǐ

かわskóra

革新かくしんreforma

革新的かくしんてき[na] innowacyjny, postępowy

技術革新ぎじゅつかくしんrewolucja technologiczna

改革かいかくreforma

変革へんかくzmiana, reforma, rewolucja

革命かくめいrewolucja

皮革ひかくskóra

皮革製品ひかくせいひんwyroby skórzane

【 革命 】

フランス革命(かくめい)は1789(ねん)()こった。
Rewolucja Francuska wybuchła w 1789 r.

【 革新 】

いま日本(にほん)中小(ちゅうしょう)企業(きぎょう)は、経営(けいえい)革新(かくしん)()()んでいる。
Japońskie średnie i małe przedsiębiorstwa zmagają się obecnie z reformą zarządzania.

【 技術革新 】

トヨタはハイブリッドカーの技術(ぎじゅつ)革新(かくしん)(ちから)()れている。
Toyota stawia na rewolucję technologiczną, jakimi są samochody hybrydowe.

【 改革 】

国民(こくみん)憲法(けんぽう)改革(かいかく)(のぞ)んでいる。
Naród oczekuje reformy konstytucji.

【 変革 】

経済(けいざい)危機(きき)(なか)で、企業(きぎょう)変革(へんかく)(おこな)わなければならなくなっている。
W czasie kryzysu gospodarczego trzeba przeprowadzić reformy w przedsiębiorstwach.

【 皮革製品 】

(あたら)しい法律(ほうりつ)では皮革(ひかく)製品(せいひん)税金(ぜいきん)をかけることになった。
Zgodnie z nowym prawem na wyroby skórzane będzie nałożona akcyza.

【 革 】

たいこに(かわ)をはる。
Naciągam skórę na bęben taiko.

Materiał z innych znaków

皮革製品ひかくせいひんwyroby skórzane

革靴かわぐつbuty skórzane

【 革靴 】

革靴(かわぐつ)は、みがくときれいに(ひか)る。
Buty skórzane ładnie błyszczą po wypolerowaniu.

【 皮革製品 】

祖父(そふ)皮革(ひかく)製品(せいひん)商売(しょうばい)をしていた。
Dziadek handlował wyrobami skórzanymi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.