Poziom 4: Lekcja 14

14【 頁 】

terytorium

por.

on'yomi:リョウ

pinyin: lǐng

領土りょうどterytorium

領収書りょうしゅうしょrachunek

要領ようりょうsedno, istota rzeczy, sposób; 要領のいい (悪い) biegły, doświadczony (niedoświadczony)

大統領だいとうりょうprezydent

領事りょうじkonsul

総領事そうりょうじkonsul generalny

領地りょうちterytorium

領主りょうしゅwładca, feudalny pan

横領おうりょうdefraudacja, sprzeniewierzenie

【 大統領 】

ポーランドの大統領(だいとうりょう)(だれ)ですか。
Kto jest prezydentem Polski?

【 領事 】

第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)(ちゅう)、カウナスの日本(にほん)領事(りょうじ)は、2000(にん)のユダヤ(にん)(たす)けた。
W czasie II wojny światowej japoński konsul w Kownie uratował 2000 Żydów.

【 総領事 】

(かれ)文化(ぶんか)担当官(たんとうかん)から総領事(そうりょうじ)昇進(しょうしん)した。
On został promowany z attaché kulturalnego na konsula generalnego.

【 領土 】

北方(ほっぽう)領土(りょうど)日本(にほん)領土(りょうど)だと(おも)いますか。
Czy jesteś zdania, że Terytoria Północne należą do Japonii?
北方領土: wyspy Kurylskie, o które Japonia toczy spór z Rosją.

【 領地 】

プワヴィはチャルトリスキ()領地(りょうち)だった。
Puławy były ziemiami należącymi do rodziny Czartoryskich.

【 領主 】

農民(のうみん)領主(りょうしゅ)命令(めいれい)(したが)わなければならなかった。
Chłopi musieli podporządkować się rozkazom pana.

【 領収書 】

出張(しゅっちょう)経費(けいひ)領収書(りょうしゅうしょ)会社(かいしゃ)会計士(かいけいし)提出(ていしゅつ)した。
Przedłożyłem księgowemu w pracy rachunki z podróży służbowej.

【 要領 】

あの(ひと)要領(ようりょう)がいいので、出世(しゅっせ)するだろう。
To jest zdolny człowiek, na pewno odniesie sukces w życiu.

【 横領 】

レナタは会社(かいしゃ)(かね)30(まん)ズオティーを横領(おうりょう)したのに(くび)になっていない。
Renata zdefraudowała 300 tys. złotych, a mimo to nie została wyrzucona z pracy.

Materiał z innych znaków

副大統領ふくだいとうりょうwice-prezydent

占領せんりょうokupacja, [suru] okupować

宰領さいりょうnadzorować, organizować; opiekować się (grupą turystyczną)

直轄領ちょっかつりょうziemie pod bezpośrednią kontrolą sioguna (hist.)

綱領こうりょうprogram partii politycznej; ogólne zasady

領域りょういきterytorium

【 占領 】

第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)()、アメリカは日本(にほん)占領(せんりょう)した。
Po II wojnie światowej Ameryka okupowała Japonię.

【 領域 】

人間(にんげん)意識(いしき)には無意識(むいしき)領域(りょういき)というものがあるが、それが人生(じんせい)決定(けってい)することもありうる。
Na ludzki umysł składa się także obszar nieświadomości, który także może decydować o osobowości.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.