Poziom 4: Lekcja 14

14【 木 】

konstrukcja

por.

on'yomi:コウ

kun'yomi:かま(える)かま(う)

pinyin: gòu

構えるかまえるwyposażać; przybierać postawę; budować; prowadzić (biznes)

構うかまうdbać, troszczyć się; mieszać się (w czyjeś sprawy)

構成こうせいstruktura, konstrukcja, [suru] tworzyć

構想こうそうplan, projekt

機構きこうorganizacja, system, struktura

心構えこころがまえstosunek emocjonalny, gotowość

構造こうぞうstruktura, budowa

【 構える 】

この果物(くだもの)()東京駅(とうきょうえき)(まえ)にも、(みせ)(かま)えている。
Ten handlarz owocami prowadzi także sklep przez Dworcem Tokio.

【 構う 】

(ひと)(わたし)のことをどう(おも)うかなんて、全然(ぜんぜん)(かま)わない。
Nie obchodzi mnie w ogóle, co ludzie o mnie myślą.

【 構造 】

(かれ)はエンジンの構造(こうぞう)大学(だいがく)勉強(べんきょう)している。
On studiuje na uniwersytecie budowę silników.

【 構成 】

このオーガニゼーションの構成(こうせい)は、複雑(ふくざつ)だ。
Ta organizacja ma skomplikowaną strukturę.

【 構想 】

秋田(あきた)(けん)では風車(ふうしゃ)大量(たいりょう)建設(けんせつ)し、発電(はつでん)(おこ)なうという構想(こうそう)がある。
Prefektura Akita ma w planach wybudowanie wiele wiatraków i produkowanie prądu przy ich użyciu.

【 機構 】

(かれ)原子力(げんしりょく)開発(かいはつ)機構(きこう)勤務(きんむ)している。
On pracuje przy rozwijaniu energii jądrowej.

【 心構え 】

新入社員(しんにゅうしゃいん)心構(こころがま)えとして、会社(かいしゃ)のためにがんばろうという気持(きも)ちを()たなければならない。
Nowi pracownicy firmy muszą wykazać gotowość pełnego zaangażowania na rzecz firmy.

Materiał z innych znaków

再構築さいこうちくprzebudowa; restrukturyzajca ⇒ リストラ

構築こうちくbudowa, [suru] budować

耐火構造たいかこうぞうkonstrukcja odporna na ogień

耐震構造たいしんこうぞうkonstrukcja odporna na trzęsienie ziemi

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.