Poziom 4: Lekcja 14

6【 一 】

ponownie

on'yomi:サイ

kun'yomi:ふたた(び)

pinyin: zài

再びふたたびponownie, znowu

再開さいかい[suru] ponownie otworzyć, ponownie uruchomić

再婚さいこんponownie ożenić się, ponownie wyjść za mąż

再編成さいへんせい[suru] reorganizować

再三さいさんw kółko, w tę i we w tę

再会さいかいponowne spotkanie

再来週さらいしゅうza dwa tygodnie

再生さいせい[suru] odżyć; powtórnie użyć; odtwarzać (muzykę)

再発さいはつnawrót (choroby)

再建さいけんodbudowa, [suru] odbudować

【 再び 】

70年代(ねんだい)流行(りゅうこう)した(みじか)いスカートが、(ふたた)人気(にんき)になっている。
Krótkie spódniczki, które były modne w latach 70., stały się znowu popularne.

【 再婚 】

道子(みちこ)さんは去年(きょねん)離婚(りこん)したが、今年(ことし)再婚(さいこん)することになった。
Michiko rozwiodła się w zeszłym roku, a w tym roku wyszła ponownie za mąż.

【 再会 】

(むかし)(わか)れた彼女(かのじょ)と、10(ねん)ぶりに再会(さいかい)した。
Spotkałem się z byłą dziewczyną po 10 latach niewidzenia.

【 再開 】

地震(じしん)のため()まっていた電車(でんしゃ)が、6時間(じかん)ぶりに運転(うんてん)再開(さいかい)した。
Wstrzymany na skutek trzęsienia ziemi ruch kolejowy został wznowiony po 6 godzinach.

【 再編成 】

国会(こっかい)では予算(よさん)再編成(さいへんせい)(はな)()いが(つづ)いている。
W parlamencie trwa debata na temat nowelizacji budżetu.

【 再三 】

先生(せんせい)再三(さいさん)にわたって文法(ぶんぽう)勉強(べんきょう)しなさいといっていたが、アダムさんはそれを()こうとはしなかったので、入社(にゅうしゃ)試験(しけん)()ちてトヨタに就職(しゅうしょく)できなかった。
Nauczyciel trzykrotnie powtarzał Adamowi, aby nauczył się gramatyki, ale Adam ani myślał go słuchać i w efekcie nie zdał testów, kiedy się starał o pracę w Toyocie.

【 再来週 】

再来週(さらいしゅう)漢字(かんじ)期末(きまつ)試験(しけん)がある。
Pojutrze mamy egzamin semestralny z kanji.

Materiał z innych znaków

再従兄弟はとこkuzyn drugiego stopnia

再従姉妹はとこkuzynka drugiego stopnia

再構築さいこうちくprzebudowa; restrukturyzajca ⇒ リストラ

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.