Poziom 4: Lekcja 14

5【 人 亻 】

rozkaz, dowodzenie

por.

on'yomi:レイ

pinyin: lìng, líng, lǐng

法令ほうれいprawo, prawo i rozporządzenia

政令せいれいrozporządzenie rządu

命令めいれいrozkaz, [suru] rozkazać

【 法令 】

(けん)法令(ほうれい)4月(がつ)1日(ついたち)から改正(かいせい)された。
Prawo prefekturalne zostało znowelizowane 1 kwietnia.

【 政令 】

外国人(がいこくじん)(あつか)いについては(けん)政令(せいれい)にしたがって(おこな)われることになっている。
Politykę wobec obcokrajowców reguluje rozporządzenie władz prefektury.

Materiał z innych znaków

令嬢れいじょうcórka (kogoś)

勅令ちょくれいcesarskie rozporządzenie, cesarski edykt

召集令状しょうしゅうれいじょうpowołanie do wojska

命令めいれいrozkaz, [suru] rozkazać

詔令しょうれいreskrypt cesarski

【 命令 】

社長(しゃちょう)命令(めいれい)で、今月(こんげつ)生産(せいさん)()めることになった。
Z polecenia dyrektora produkcja w tym miesiącu została wstrzymana.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.