Poziom 4: Lekcja 7

11【 刀 刂 】

wtórny; kopia

por.

on'yomi:フク

pinyin:

ふくwice

副社長ふくしゃちょうwiceprezes

副業ふくぎょうpraca poboczna

副産物ふくさんぶつprodukt uboczny

副作用ふくさようefekt uboczny

副題ふくだいpodtytuł

副本ふくほんkopia, duplikat; por. 複製 ふくせい: replika, reprodukcja

副大統領ふくだいとうりょうwice-prezydent

【 副業 】

(かれ)大学(だいがく)教員(きょういん)ですが、副業(ふくぎょう)として翻訳(ほんやく)会社(がいしゃ)(つと)めています。
On jest wykładowcą akademickim, ale pracuje dodatkowo w firmie translatorskiej.

【 副産物 】

副産物(ふくさんぶつ)(なか)には、もともと廃棄物(はいきぶつ)だったものもある。その用途(ようと)開発(かいはつ)され価値(かち)()まれると、廃棄物(はいきぶつ)副産物(ふくさんぶつ)となる。
Niektóre produkty uboczne były pierwotnie odpadami. Kiedy wzrasta zastosowanie i wartość odpadów, wtedy stają się produktami ubocznymi.

【 副作用 】

この(くすり)副作用(ふくさよう)として眠気(ねむけ)()こす可能性(かのうせい)がある。
To lekarstwo w efekcie ubocznym może wywołać senność.

Materiał z innych znaków

副審ふくしんsędzia pomocniczy

副詞ふくしprzysłówek

副首相兼外務大臣ふくしゅしょうけんがいむだいじんminister spraw zagranicznych i zarazem wicepremier

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 7)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.